เครื่องสถานีฐาน AirPort: วิธีค้นหาเครือข่าย Wi-Fi เมื่อไม่ปรากฏตามปกติ

คุณอาจหาเครือข่าย Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่พบ เครือข่าย Wi-Fi อาจไม่ปรากฏในเมนูพิเศษของ Mac OS X AirPort

อาจมีได้หลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้:

 • Wi-Fi จากเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi ของคุณอาจปิดใช้งาน (ปิดอยู่)
 • Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อาจปิดใช้งาน
 • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณอาจอยู่นอกช่วงสัญญาณของเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi
 • เครือข่าย Wi-Fi ของคุณอาจผิดปกติจากคลื่นวิทยุรบกวน
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย Wi-Fi ของคุณอาจเลือกที่จะปิด (ซ่อน) เครือข่ายไว้

ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้เพื่อกู้คืนเครือข่าย Wi-Fi

หากมีปัญหากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว:

 1. ตรวจสอบค่าติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและดูให้แน่ใจว่า Wi-Fi/AirPort เปิดใช้งานอยู่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในช่วงสัญญาณเครื่องสถานีฐาน AirPort (คุณสามารถทดสอบได้ด้วยการย้ายคอมพิวเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องสถานีฐาน AirPort มากขึ้น)

หากมีปัญหากับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Wi-Fi ทั้งหมด:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi เสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่ใช้งานได้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ Wi-Fi และเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi ของคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณ อย่างเช่น ผนังที่เป็นโลหะหรือเตาอบไมโครเวฟ

  หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งรบกวนสัญญาน โปรดดู AirPort และ Bluetooth: แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณของอุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Wi-Fi บนเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi ของคุณแล้ว

  หมายเหตุ: วิธีตรวจสอบว่าเปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi บนเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi หรือไม่ โดยเปิดยูทิลิตี้ AirPort และตรวจสอบค่าติดตั้งสำหรับโหมดสัญญาณไร้สาย ภายใต้ AirPort > แท็บสัญญาณไร้สาย หากตั้งไว้ที่ ปิด คุณสามารถเลือก สร้างเครือข่ายไร้สาย หรือ ขยายเครือข่ายไร้สาย ได้จากเมนูแบบดึงลง

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi ของคุณไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ ปิด (ซ่อน) เครือข่าย Wi-Fi

  หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการซ่อนเครือข่ายไร้สาย เปิด ยูทิลิตี้ AirPort และยกเลิกการเลือก สร้างเครือข่ายปิด Airport > ที่อยู่ในแท็บสัญญาณไร้สาย > ตัวเลือกเครือข่ายไร้สาย...

 5. รีเซ็ตเครื่องสถานีฐาน Wi-Fi ของคุณ

  หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเซ็ตเครื่องสถานีฐาน AirPort โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการรีเซ็ตเครื่องสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule

วันที่เผยแพร่: