หากแอพค้นหา iPhone ของฉันไม่ทำงาน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ หรือหากค้นหา iPhone ของฉันไม่สามารถค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากคุณมี iOS 13, iPadOS, macOS Catalina หรือ watchOS 6 แอพค้นหาของฉันจะผสมผสานค้นหา iPhone ของฉันและค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไว้ในแอพเพียงแอพเดียว ตั้งค่าแอพค้นหาของฉันและเปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ เล่นเสียง แสดงข้อความ หรือล็อคจากระยะไกล หรือลบข้อมูลอุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับค้นหา iPhone ของฉัน

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ในค้นหา iPhone ของฉัน

ให้ลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้แล้ว

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ที่คุณใช้กับ iCloud 
  2. ไปที่ iCloud.com ลงชื่อเข้าใช้และเลือกค้นหา iPhone
  3. บนอุปกรณ์ iOS ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นตรวจสอบวันที่และเวลา

หากคุณตั้งรหัสผ่านบนอุปกรณ์ iOS ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้เฉพาะในครั้งแรกที่คุณเปิดค้นหา iPhone ของฉัน หากต้องการตั้งรหัสผ่าน ให้ไปที่การตั้งค่า > Touch ID และรหัส (บนอุปกรณ์ที่มี Touch ID) หรือการตั้งค่า > รหัส (บนอุปกรณ์อื่นๆ ) จากนั้นแตะเปิดการใช้รหัส

หากคุณได้รับข้อความว่า "ไม่มีอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน"

หากคุณยังมีอุปกรณ์อยู่กับคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud และตรวจสอบให้แน่ใจว่าค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันเปิดอยู่ หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud

หากคุณได้รับข้อความว่า "ไม่สามารถหาอุปกรณ์ของคุณได้อีกต่อไป"

ข้อความนี้หมายความว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งถูกปิดไว้บนอุปกรณ์ในขณะที่คุณใช้ค้นหา iPhone ของฉันเพื่อหาอุปกรณ์นั้น ค้นหา iPhone ของฉันจะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณได้ แต่จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดที่ทราบได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง คุณยังสามารถใช้ค้นหา iPhone ของฉันเพื่อทำให้อุปกรณ์เล่นเสียง แสดงข้อความบนหน้าจอของอุปกรณ์ ล็อคอุปกรณ์ หรือลบข้อมูลอุปกรณ์ได้

ความสามารถในการใช้ค้นหา iPhone ของฉันเพื่อค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่ไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค การหาอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่จำเป็นต้องมีข้อมูลแผนที่ที่พร้อมใช้งานในพื้นที่นั้น คุณสมบัติอื่นทั้งหมดของค้นหา iPhone ของฉันจะยังทำงานได้อยู่

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับค้นหา iPhone ของฉัน

วันที่เผยแพร่: