หาก Safari ไม่สามารถเปิดหน้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนเส้นทางหลายครั้งเกินไป

ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากคุณเปิดหน้าที่มีการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอื่น คำสั่งให้เปิดอีกหน้าหนึ่ง แล้วหน้านั้นเปลี่ยนเส้นทางกลับมาให้เปิดหน้าเริ่มต้น

หากเว็บเพจเปลี่ยนเส้นทางหลายครั้งเกินไป เว็บเพจนั้นอาจถูกตั้งค่ามาด้วยวิธีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางแบบวนซ้ำ ในกรณีดังกล่าว เจ้าของเว็บเพจจะต้องแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ ปัญหานี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเปลี่ยนเส้นทางที่ล้าสมัยในแคชหรือคุกกี้ของเบราเซอร์ หากต้องการตรวจสอบ ให้ทำดังนี้

  1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากแถบเมนู Safari
  2. คลิกไอคอนความเป็นส่วนตัว
  3. คลิก จัดการข้อมูลเว็บไซต์
  4. ใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาชื่อของเว็บไซต์ที่เปลี่ยนเส้นทาง แล้วเลือกเว็บไซต์นั้น และคลิก เอาออก Safari จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้สำหรับเว็บไซต์นั้นออก รวมถึงแคชและคุกกี้ ซึ่งอาจทำให้คุณออกจากระบบเว็บไซต์หรือเปลี่ยนลักษณะการทำงานของเว็บไซต์
  5. คลิกเสร็จสิ้น แล้วปิดการตั้งค่า Safari

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ แต่แทนที่จะคลิก "เอาออก" สำหรับเว็บไซต์ที่เปลี่ยนเส้นทาง ให้คลิก "เอาทั้งหมดออก" เพื่อเอาข้อมูลที่จัดเก็บไว้สำหรับทุกเว็บไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมใน Safari ออก

วันที่เผยแพร่: