ใช้ VoiceOver บน Mac โดยไม่ต่อจอแสดงผล

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่อจอแสดงผลหรืออะแดปเตอร์ EDID เมื่อคุณใช้ VoiceOver บน Mac

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

บน Mac ที่ไม่มีจอแสดงผลในตัว (เช่น Mac Mini หรือ Mac Pro) คุณควรเชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกเมื่อคุณกำลังใช้ VoiceOver เมื่อโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวเปิดอยู่ บางแอพพลิเคชั่นอาจทำงานช้าหรือไม่ตอบสนอง หากไม่มีการเชื่อมต่อจอแสดงผล

ถ้าคุณต้องการใช้ VoiceOver โดยไม่เชื่อมต่อจอแสดงผล คุณสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ EDID กับขั้วต่อ HDMI, DVI หรือ Mini DisplayPort บน Mac ของคุณได้ อะแดปเตอร์ EDID จะแตกต่างจาก อะแดปเตอร์วิดีโอ เนื่องจากไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อโทรทัศน์หรือจอกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่อะแดปเตอร์ EDID จะส่งสัญญาณไปยังพอร์ตวิดีโอเพื่อให้ Mac ทำงานเสมือนมีการเชื่อมต่อจอแสดงผล

วันที่เผยแพร่: