หากแอพเมลไม่ได้ส่งไฟล์แนบผ่านบัญชี Exchange 2007 EWS

หากแอพเมลไม่ส่งไฟล์แนบข้อความเมื่อใช้บัญชีอีเมล Exchange 2007 EWS อาจเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ Exchange มีการจำกัดขนาดไฟล์แนบที่อนุญาต

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณเพื่อ กำหนดค่าให้ใช้ขนาดข้อความสูงสุดใน Outlook Web App (บทความการสนับสนุนของ Microsoft)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: