หาก CD หรือ DVD เปล่าไม่ปรากฏใน Finder

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Mac หากดิสก์ออปติคอลเปล่า (เช่น CD-R, CD-RW หรือ DVD-R) ไม่ปรากฏบนเดสก์ท็อปหรือใน Finder หลังจากที่คุณใส่ไปแล้ว

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เมื่อคุณใส่ดิสก์เปล่าแล้ว การตั้งค่าแผ่น CD และ DVD ของคุณจะกำหนดกว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นต่อ หากตั้งค่าไว้ที่ไม่สนใจ ก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นใน Finder* ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกแผ่น CD และ DVD
    หากคุณไม่มีออปติคอลไดรฟ์ในตัวหรือไดรฟ์ออปติคอลที่เชื่อมต่อกับ Mac คุณจะไม่สามารถใช้การตั้งค่าแผ่น CD และ DVD ได้
  2. จากเมนูป๊อบอัพ "เมื่อคุณใส่ CD เปล่า" และ "เมื่อคุณใส่ DVD เปล่า" ให้เลือกการดำเนินการใดๆ ที่ไม่ใช่ "ไม่สนใจ" เช่น "สอบถามสิ่งที่ต้องทำ"
  3. ออกจากการตั้งค่าระบบ 

* แอพต่างๆ เช่น iTunes และยูทิลิตี้ดิสก์ ยังสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ถึงแม้จะไม่ปรากฏบนเดสก์ท็อปหรือใน Finder

วันที่เผยแพร่: