หากไอคอนหน้าจอโฮมใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณถูกขยาย

หากไอคอนหน้าจอโฮมของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปหรือถูกขยายให้พอดีกับหน้าจอของคุณ อุปกรณ์ของคุณอาจเปิดคุณสมบัติการซูมไว้ ดูวิธีปิดการซูม

ปิดการซูมในการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ

    

ไอคอนหน้าจอที่ถูกขยาย

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานการตั้งค่าได้เนื่องจากไอคอนหน้าจอโฮมถูกขยาย ให้แตะสองครั้งด้วยสามนิ้วบนจอแสดงผลเพื่อซูมออก
 

ปิดการซูมบน iPhone

หากต้องการปิดการซูม ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม แล้วแตะเพื่อปิดการซูม
 

 

ปิดการซูมใน iTunes

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อปิดการซูมได้เช่นกัน โดยทำดังนี้

  1. เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod Touch กับคอมพิวเตอร์และเปิด iTunes
  2. เลือกอุปกรณ์ของคุณเมื่อปรากฏใน iTunes
  3. เลือกกำหนดค่าการช่วยการเข้าถึงบนหน้าสรุปของอุปกรณ์
    ปิดการซูมใน iTunes
  4. หากต้องการปิดการซูม ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ซูม"
  5. คลิกตกลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่มีให้บน iOS ใน คู่มือผู้ใช้ iPhone คู่มือผู้ใช้ iPad หรือคู่มือผู้ใช้ iPod touch

วันที่เผยแพร่: