หากไอคอนหน้าจอโฮมใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณถูกขยาย

หากไอคอนหน้าจอโฮมของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปหรือถูกขยายให้พอดีกับหน้าจอของคุณ อุปกรณ์ของคุณอาจเปิดคุณสมบัติ ซูม ไว้ ดูวิธีปิด ซูม

ปิด ซูม ใน การตั้งค่า ในอุปกรณ์ของคุณ

    

หน้าจอโฮมเมื่อถูกขยาย

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งาน การตั้งค่า ได้ เนื่องจากไอคอนหน้าจอโฮมถูกขยาย ให้แตะสองครั้งด้วยสามนิ้วบนจอแสดงผลเพื่อซูมออก
 

การตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติ ซูม

ในการปิด ซูม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > แตะตัวเลื่อนเพื่อปิด
 

 

การปิด ซูม ใน iTunes

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อปิด ซูม ได้เช่นกัน:

  1. เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod Touch ไปยังคอมพิวเตอร์และเปิด iTunes
  2. เลือกอุปกรณ์ของคุณเมื่อปรากฏใน iTunes
  3. เลือก กำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง บนหน้าสรุปของอุปกรณ์
    iTunes
  4. เลือก Neither เพื่อปิด ซูม
    ค่าที่ต้องการของ iTunes สำหรับการปิด ซูม
  5. คลิก ตกลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่มีให้บน iOS ใน คู่มือผู้ใช้ iPhone คู่มือผู้ใช้ iPad หรือ คู่มือผู้ใช้ iPod touch

วันที่เผยแพร่: