หากไอคอนบนหน้าจอโฮมใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณถูกขยาย

หากไอคอนบนหน้าจอโฮมมีขนาดใหญ่เกินไปหรือถูกขยายให้พอดีกับหน้าจอ แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจเปิดคุณสมบัติการซูมไว้ ดูวิธีปิดการซูม

ปิดการซูมในการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ

    

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานการตั้งค่าได้เนื่องจากไอคอนบนหน้าจอโฮมถูกขยาย ให้ใช้สามนิ้วแตะสองครั้งบนจอแสดงผลเพื่อซูมออก
 

หากต้องการปิดการซูม ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > ซูม แล้วแตะเพื่อปิดการซูม
 

 

ปิดการซูมใน Finder หรือ iTunes

คุณสามารถใช้ Finder หรือ iTunes เพื่อปิดการซูม โดยทำดังนี้

  1. เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod Touch ของคุณกับคอมพิวเตอร์
  2. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิด Finder สำหรับ Mac ที่มี macOS 10.14 หรือใหม่กว่า หรือสำหรับ PC ให้เปิด iTunes
  3. เลือกอุปกรณ์ของคุณเมื่ออุปกรณ์ปรากฏขึ้นใน Finder หรือ iTunes
  4. เลือกกำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง
  5. หากต้องการปิดการซูม ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายซูม
  6. คลิกตกลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่มีให้บน iOS ในคู่มือผู้ใช้ iPhone, คู่มือผู้ใช้ iPad หรือคู่มือผู้ใช้ iPod touch 

วันที่เผยแพร่: