หากคุณไม่สามารถติดตั้ง macOS บนดิสก์สำรองข้อมูลของ Time Machine

หากคุณพยายามติดตั้ง macOS บนดิสก์สำรองข้อมูลของ Time Machine คุณอาจเห็นข้อความ "ไม่สามารถติดตั้งบนโวลุ่มที่ Time Machine ใช้สำหรับข้อมูลสำรอง" 

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

โปรแกรมติดตั้ง macOS ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้คุณติดตั้ง macOS บนดิสก์สำรองข้อมูลของ Time Machine คุณควรเก็บดิสก์เริ่มต้นระบบกับดิสก์สำรองข้อมูลแยกกัน เผื่อไว้ในกรณีที่ดิสก์เริ่มต้นระบบใช้งานไม่ได้

หากคุณไม่ต้องการใช้ดิสก์สำรองข้อมูลของ Time Machine สำหรับการสำรองข้อมูลอีกต่อไป คุณสามารถลบดิสก์สำรองข้อมูลทั้งหมดหรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบข้อมูลสำรองบนดิสก์ จากนั้นคุณสามารถติดตั้ง macOS บนดิสก์ได้

ขั้นตอนเหล่านี้จะลบไฟล์ที่สำรองข้อมูลซึ่งจัดเก็บไว้บนดิสก์สำรองข้อมูล หากคุณต้องการข้อมูลนั้น ให้ติดตั้ง macOS บนไดรฟ์อื่น หรือคัดลอกข้อมูลสำรองของคุณไปยังไดรฟ์อื่น ก่อนใช้ขั้นตอนเหล่านี้

  1. หรือเลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Time Machine ปิด Time Machine หรือยกเลิกการเลือก "สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ"
  2. ค้นหาโฟลเดอร์ Backups.backupdb บนไดรฟ์สำรองข้อมูลของ Time Machine ตามปกติแล้วไดรฟ์นี้จะอยู่ที่ระดับบนสุดของไดรฟ์สำรองข้อมูล คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อช่วยค้นหา
  3. ย้ายโฟลเดอร์ Backups.backupdb ไปที่ถังขยะ ป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หากได้รับแจ้งจากระบบ 
  4. ล้างถังขยะเพื่อลบโฟลเดอร์ Backups.backupdb

ตอนนี้ คุณสามารถติดตั้ง macOS บนไดรฟ์นี้ได้แล้ว เมื่อคุณพร้อมเปิด Time Machine อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดรฟ์อื่นที่สามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณ 

วันที่เผยแพร่: