แม่เหล็กในอุปกรณ์อาจทำให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณพักเครื่อง

การวางอุปกรณ์ที่มีแม่เหล็กไว้ใต้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac หรือในบริเวณที่พักข้อมือ อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณพักเครื่อง

MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro อาจพักเครื่องโดยไม่คาดคิด หากมีแม่เหล็กวางอยู่ใต้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนที่พักข้อมือของคอมพิวเตอร์ สาเหตุบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

  • การวาง iPhone, iPad หรืออุปกรณ์แม่เหล็กไว้บที่พักข้อมือของคอมพิวเตอร์ของคุณ ลำโพง iPhone และเคส iPad ส่วนใหญ่จะมีแม่เหล็ก
  • การวาง Apple Watch หรือสายชาร์จที่เป็นแม่เหล็กไว้บนที่พักข้อมือของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการวางข้อมือของคุณไว้บนที่พักข้อมือขณะที่สวม Apple Watch อยู่ สายนาฬิกาบางประเภทจะมีแม่เหล็ก
  • การวางคอมพิวเตอร์ซ้อนทับกัน แม่เหล็กในคอมพิวเตอร์ด้านล่างอาจจะเปิดสวิตช์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านบน เช่น ถ้าคุณเปิดคอมพิวเตอร์ด้านบน เครื่องนี้อาจพักเครื่องก่อนจะเริ่มต้นระบบ
  • การวางคอมพิวเตอร์ของคุณไว้บนวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก
วันที่เผยแพร่: