สิ้นสุดระยะเวลาโครงการคุณภาพบานพับสำหรับ MacBook Air (รุ่นแรก ปลายปี 2008 และกลางปี 2009) แล้ว

สิ้นสุดระยะเวลาได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคุณภาพบานพับสำหรับ MacBook Air (รุ่นแรก ปลายปี 2008 และกลางปี 2009) แล้ว

ระยะเวลาได้รับสิทธิ์ที่ครอบคลุมปัญหานี้สิ้นสุดแล้ว

วันที่เผยแพร่: