ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคลใน iOS

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 1. ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการรองรับฮอตสปอตส่วนบุคคล และได้เปิดบริการนี้ไว้สำหรับแผนรับส่งข้อมูลแบบไร้สายของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮอตสปอตส่วนบุคคลเปิดอยู่: แตะ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ฮอตสปอตส่วนบุคคล
 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ: แตะ Safari และโหลดหน้าเว็บใหม่
 4. หากการเชื่อมต่อประเภทหนึ่งใช้งานไม่ได้ ให้ลองใช้อีกประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ Wi-Fi ให้ใช้ USB หรือบลูทูธแทน
 5. ปิดและเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล: แตะ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคลหรือการตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ฮอตสปอตส่วนบุคคล
 6. ติดตั้ง iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 7. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ: แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ปัญหาเกี่ยวกับ Wi-Fi

หากคุณพบปัญหาในการใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลกับอุปกรณ์ Wi-Fi อื่น ลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 1. ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล
 2. เปิด Wi-Fi: แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi
 3. เปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล
 4. หากอุปกรณ์เครื่องอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ โปรดตรวจสอบว่ารหัสผ่าน Wi-Fi ถูกต้องแล้ว
 5. หากอุปกรณ์มองไม่เห็นเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ โปรดตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ของคุณ Windows อาจแสดงชื่ออุปกรณ์ที่ใช้อักขระที่ไม่ใช่ ASCII ไม่ถูกต้อง
 6. ดูว่ามีอุปกรณ์กี่เครื่องที่ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณ จำนวนการเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ
 7. หากอุปกรณ์อื่นยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ปิด Wi-Fi และเปิดสำหรับอุปกรณ์นั้น
 8. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถมองเห็นเครือข่าย Wi-Fi อื่นได้

ปัญหาเกี่ยวกับ USB

หากคุณใช้ USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับฮอตสปอตส่วนบุคคลและไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ USB Ethernet อีกครั้ง

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับคำแนะนำ

Mac OS X

 1. ดาวน์โหลด iTunes อีกครั้ง
 2. จากนั้นติดตั้งบน Mac ของคุณอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนที่เหลือต่อไปนี้
 3. ไปที่ การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย
 4. เลือกอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต

 5. คลิกไอคอนรูปเฟือง   และเลือก ไม่ใช้บริการ

 6. เลือก ใช้บริการ

Windows Vista หรือ Windows 7

 1. ใน เครือข่ายและศูนย์การแบ่งปัน คลิกสถานะ มุมมอง

 2. คลิก วินิจฉัย

ปัญหาเกี่ยวกับบลูทูธ

หากคุณใช้บลูทูธเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณ และคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้ลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 1.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อบลูทูธของคุณทำงานอยู่ และสามารถค้นหาได้
  • Mac OS X: คลิกไอคอนบลูทูธ ในแถบเมนู และตรวจสอบว่าฟังก์ชั่น สามารถค้นหาได้ เปิดอยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอนในแถบเมนู ให้เปิด การตั้งค่าระบบ > บลูทูธ และเลือก แสดงบลูทูธ ในแถบเมนู
  • อุปกรณ์ iOS: แตะ การตั้งค่า > บลูทูธ ตรวจสอบว่าบลูทูธเปิดอยู่และด้านล่างของหน้าจอเขียนว่า สามารถค้นหาได้ในตอนนี้ ให้อยู่บนหน้าจอนี้จนกว่าจะจับคู่สำเร็จ
  • Windows: เลือก Start > Control Panel และเปิด Bluetooth Devices บนแท็บ ตัวเลือก ให้เลือกไอคอน แสดงบลูทูธ ในพื้นที่การแจ้งเตือน คลิกไอคอนบลูทูธ ในพื้นที่การแจ้งเตือน และตั้งค่าเป็น สามารถค้นหาได้
 2. จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับ iPhone หรือ iPad (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า) Wi-Fi + Cellular หรือ iPad mini Wi-Fi + Cellular ีระบบจะขอให้คุณยืนยันว่ารหัส PIN ที่ปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องนั้นตรงกัน แต่คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัส
  • Mac OS X: เปิด การตั้งค่าระบบ > บลูทูธ คลิก จับคู่ ถัดจากอุปกรณ์ของคุณ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • iPad หรือ iPod touch: ค้นหาอุปกรณ์ที่แบ่งปันฮอตสปอตส่วนบุคคลใน การตั้งค่า > บลูทูธ และแตะอุปกรณ์เพื่อเริ่มต้นการจับคู่ คุณไม่สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณกับ iPhone เครื่องอื่นโดยใช้บลูทูธได้
  • Windows: คลิกไอคอนบลูทูธในพื้นที่การแจ้งเตือน (ถาดระบบ) เลือก เพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 3. เชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Mac OS X

 1. คลิกไอคอนบลูทูธในแถบเมนู
 2. เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 3. เลือก เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถยืนยันว่าคุณเชื่อมต่อแล้วใน การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย

Windows

คลิกไอคอนบลูทูธในพื้นที่การแจ้ง (ถาดระบบ)

เลือก เชื่อมต่อครือข่ายพื้นที่ส่วนตัว คุณสามารถยืนยันว่าคุณเชื่อมต่อแล้วใน แผงควบคุม > เครือข่ายและศูนย์การแบ่งปัน (Windows Vista และ Windows 7)

 • Windows Vista หรือ Windows 7

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ปิดบลูทูธและเปิดสำหรับอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
 2. หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ลบบันทึกการจับคู่จากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง แล้วจับคู่อีกครั้ง
  • iPad หรือ iPod touch: แตะ "i" ทางด้านขวาของอุปกรณ์ จากนั้นแตะ เลิกใช้อุปกรณ์เครื่องนี้
  • Mac OS X: เปิดการตั้งค่าบลูทูธ เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ และคลิก X เพื่อลบอุปกรณ์ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • Windows: คลิกไอคอนบลูทูธในพื้นที่การแจ้ง (ถาดระบบ) เลือก แสดงอุปกรณ์บลูทูธ เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ และคลิกปุ่ม ลบ คลิก ตกลง และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • สายเรียกเข้าหรือโทรออกอาจรบกวนการเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ของคุณ หลังจากวางสายแล้ว ฮอตสปอตส่วนบุคคลควรจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณอยู่นอกพื้นที่ครอบคลุมเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ คุณอาจกำลังใช้งานข้ามโครงข่ายอยู่
  • หากต้องการใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล คุณต้องเปิด การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ข้อมูลข้ามโครงข่าย
  • ซึ่งจะมีค่าบริการข้อมูลข้ามโครงข่าย ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ หากคุณกำลังใช้งานข้ามโครงข่าย เพื่อตรวจสอบค่าบริการเพิ่มเติมที่มี
 • เมื่อเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล อุปกรณ์ iOS ของคุณจะแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อโดยใช้ USB ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จไฟหรือซิงค์กับ iTunes เป็นต้น หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูลโดยไม่จำเป็น ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลเมื่อไม่มีการใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: