หากฮอตสปอตส่วนบุคคลใช้งานไม่ได้ใน iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) ของคุณ

ฮอตสปอตส่วนบุคคลช่วยให้คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของ iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) กับอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอันดับแรก

ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลแล้วในการตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล หากคุณไม่พบหรือไม่สามารถเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลได้ ให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณได้เปิดใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลแล้ว และแผนใช้บริการไร้สายของคุณรองรับคุณสมบัติดังกล่าว
 2. รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล และอุปกรณ์อีกเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 4. ใน iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะ รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน Wi-Fi, USB หรือบลูทูธ

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน Wi-Fi ได้

บนอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วม" เปิดใช้งานอยู่ 
 2. จำชื่อเครือข่าย Wi-Fi ของอุปกรณ์และรหัสผ่านที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ไว้ หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเครือข่าย Wi-Fi ให้ดูวิธีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ
 3. อยู่ในหน้าจอนี้ต่อไปจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi 

ในอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปิด Wi-Fi แล้วเปิดใหม่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้อง ชื่อเครือข่ายเหมือนกับชื่ออุปกรณ์ iOS ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล และอาจมี ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล ปรากฏอยู่ข้างชื่อ
 3. หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรหัสผ่านในระหว่างที่พยายามจะเข้าร่วมฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi ดังนี้ ในอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล เพื่อดูรหัสผ่าน Wi-Fi

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน USB ได้

หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูลโดยไม่จำเป็น ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้งาน หากคุณไม่ปิดใช้งาน ทุกครั้งที่คุณเสียบอุปกรณ์ iOS ที่มีฮอตสปอตส่วนบุคคลเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จ คอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับ Mac หรือ PC ที่ใช้ Windows ของคุณ

เชื่อมต่อ Mac ของคุณกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน USB

 1. อัพเดทเป็น iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด 
 2. เชื่อมต่อ Mac กับ iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคลด้วยสาย USB หากระบบถาม ให้เลือกเชื่อถืออุปกรณ์
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหาและดู iPhone หรือ iPad ของคุณใน iTunes หรือ Finder ได้ หาก Mac ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้สาย USB สายอื่น
 4. ไปที่การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย แล้วเลือก iPhone USB หากคุณไม่พบตัวเลือกดังกล่าว ให้คลิก ไอคอนเครื่องหมายบวก แล้วเพิ่มตัวเลือกใหม่
 5. คลิก ไอคอนการตั้งค่า เลือกไม่ใช้บริการ แล้วคลิกปรับใช้
 6. คลิก ไอคอนการตั้งค่า เลือกไม่ใช้บริการ แล้วคลิกปรับใช้ หากคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นไว้อยู่แล้ว การเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ทำงานจนกว่าคุณจะยกเลิกการทำเครื่องหมายตัวเลือก “ปิดใช้งาน ยกเว้นว่าจะจำเป็น” แล้วคลิกปรับใช้

เชื่อมต่อ PC ที่ใช้ Windows ของคุณกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน USB

 1. อัพเดทเป็น iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคลด้วยสาย USB หากระบบถาม ให้เลือกเชื่อถืออุปกรณ์ 
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหาและดู iPhone หรือ iPad ของคุณใน iTunes ได้ หาก PC ที่ใช้ Windows ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้สาย USB สายอื่น
 4. ทำตามขั้นตอนที่ Microsoft ระบุเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณใน Windows 10 หรือ Windows 7

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธได้

ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธ

จับคู่อุปกรณ์ของคุณ

 1. ในอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล และตรวจดูให้แน่ใจว่า "อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วม" เปิดใช้งานอยู่
 2. ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า เปิดใช้งานบลูทูธเรียบร้อยแล้ว
 3. เปิดหน้าจอนี้ไว้ แล้วทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ดังนี้
  • ใน iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > บลูทูธ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดใช้งานอยู่ แตะอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ยืนยันรหัสที่ปรากฏขึ้น แล้วแตะจับคู่ บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
  • ใน Mac ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกบลูทูธ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดใช้งานอยู่ อุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล คลิกเชื่อมต่อ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • ใน PC ที่ใช้ Windows ให้คลิกไอคอนบลูทูธในพื้นที่การแจ้งเตือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดใช้งานอยู่ เลือก เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธ

วิธีเชื่อมต่อ Mac หรือ PC มีดังนี้

 • ใน Mac ให้คลิก ไอคอนบลูทูธ ในแถบเมนู เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล แล้วเลือก เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถยืนยันการเชื่อมต่อได้ใน การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป
 • ใน PC ที่ใช้ Windows ให้คลิก ไอคอนบลูทูธ ในพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วเลือก เข้าร่วมเครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก คลิกขวาที่อุปกรณ์ของคุณแล้ววางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือ "เชื่อมต่อโดยใช้" จากนั้นเลือก "จุดเข้าใช้งาน" หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ข้ามไปที่ส่วนต่อไป
  พื้นที่การแจ้งเตือนของ Windows

หากคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธได้

 ในอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดบลูทูธ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง โดยทำดังนี้

 • ในอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ จากนั้นปิดบลูทูธ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 • ใน Mac ของคุณ ให้คลิกไอคอนบลูทูธในแถบเมนู จากนั้นปิดบลูทูธ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 • ใน PC ของคุณ ให้เลือกการตั้งค่า คลิก ไอคอนบลูทูธ จากนั้นปิดบลูทูธ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง  

หากคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์
  • ใน iPad หรือ iPod touch ที่ต้องเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้แตะ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะ ไอคอนข้อมูล ถัดจากอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล แล้วแตะเลิกใช้อุปกรณ์เครื่องนี้
  • ใน Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกบลูทูธ เลือกอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล แล้วคลิก ไอคอน X
  • ใน PC ที่ใช้ Windows ของคุณ ให้คลิก ไอคอนบลูทูธ ในพื้นที่การแจ้งเตือน เลือก "แสดงอุปกรณ์บลูทูธ" แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล คลิกนำออก จากนั้นคลิกตกลง
 2. รีสตาร์ทอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
 3. จับคู่อุปกรณ์ของคุณ แล้วลองเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลอีกครั้ง

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) ของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: