ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคลใน iOS

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอันดับแรก

ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ดังนี้

 1. ใน การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮอตสปอตส่วนบุคคลเปิดอยู่* หากคุณไม่พบหรือไม่สามารถเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลได้ ให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณได้เปิดใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลแล้วและแผนใช้บริการไร้สายของคุณรองรับคุณสมบัติดังกล่าว
 2. เปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น เปลี่ยนจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นบลูทูธหรือ USB
 3. รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ของคุณ จากนั้นรีสตาร์ทอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายการอัพเดทล่าสุดสำหรับ iPhone หรือ iPad ของคุณ และอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ
 5. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้สำหรับการเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน Wi-Fi, USB หรือบลูทูธ

* ฮอตสปอตส่วนบุคคลไม่สามารถใช้งานได้บน iPhone รุ่นแรก, iPad (รุ่นที่ 1) หรือ iPad 2

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน Wi-Fi ได้

ในอุปกรณ์ที่รับฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้อง ชื่อเครือข่ายควรจะเป็นชื่อเดียวกับอุปกรณ์ iOS ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล (คุณสามารถตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ iOS ของคุณได้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ) 
 2. หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรหัสผ่านเมื่อคุณเข้าใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi: บนอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล
 3. บนแถบสถานะของอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์กี่เครื่องที่ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณ ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายบางรายจะจำกัดจำนวนการเชื่อมต่อที่คุณสามารถมีได้
 4. บนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ปิด Wi-Fi แล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน USB ได้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับ Mac หรือ Windows PC

เชื่อมต่อ Mac ของคุณกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน USB

 1. อัพเดท iTunes ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. เชื่อมต่อ Mac กับ iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคลด้วยสาย USB จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes รู้จักอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 3. ไปที่ การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย
 4. เลือกอะแดปเตอร์ iPhone USB หากคุณไม่พบตัวเลือกดังกล่าว ให้คลิก ไอคอนเครื่องหมายบวก และเพิ่มตัวเลือกใหม่

  หากคุณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นอยู่แล้ว ฮอตสปอตส่วนบุคคลอาจไม่ทำงานจนกว่าคุณจะยกเลิกการทำเครื่องหมายหน้า “ปิดใช้งานเมื่อไม่จำเป็น”
 5. คลิก ไอคอนการตั้งค่า แล้วเลือก ไม่ใช้บริการ
 6. เลือก ใช้บริการ

เชื่อมต่อ PC ที่ใช้ Windows ของคุณกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน USB

 1. ใน เครือข่ายและศูนย์การแชร์ คลิก ดูสถานะ
 2. คลิก วินิจฉัย

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone หรือ iPad เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB ฮอตสปอตส่วนบุคคลจะแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จไฟ คอมพิวเตอร์จะใช้อินเทอร์เน็ตจากฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูลโดยไม่จำเป็น ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลเมื่อไม่มีการใช้งาน

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลด้วยบลูทูธ

จับคู่อุปกรณ์ของคุณ

 1. บนอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล แตะ การตั้งค่า > บลูทูธ 
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่และด้านล่างของหน้าจอเขียนว่า สามารถค้นหาได้ในตอนนี้ 
 3. เปิดหน้าจอนี้ทิ้งไว้ จากนั้น ในอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • iPad หรือ iPod touch: แตะ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคลเพื่อจับคู่อุปกรณ์ คุณไม่สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณกับ iPhone เครื่องอื่นโดยใช้บลูทูธได้
 • Mac ที่ใช้ OS X: เลือกเมนู Apple แล้วคลิก การตั้งค่าระบบ > บลูทูธ ด้านข้างของอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอต ให้คลิก จับคู่ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • PC ที่ใช้ Windows: คลิกไอคอนบลูทูธในพื้นที่การแจ้งเตือนแล้วเลือก เพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธ

 • ใน Mac คลิก ไอคอนบลูทูธ ในแถบเมนู เลือกอุปกรณ์ iOS ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล จากนั้นเลือก เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถยืนยันการเชื่อมต่อได้ใน การตั้งค่าระบบ > เครือข่าย หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ข้ามไปยังส่วนต่อไป
 • บน PC ที่ใช้ Windows คลิก ไอคอนบลูทูธ ในพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก เชื่อมต่อเครือข่ายพื้นที่ส่วนตัว  หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ข้ามไปยังส่วนต่อไป

ขอความช่วยเหลือหากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธ

บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง ให้ปิดบลูทูธและเปิดใช้งานอีกครั้ง ดังนี้

 • บนอุปกรณ์ iOS แตะ การตั้งค่า > บลูทูธ จากนั้นปิดบลูทูธแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 • บน Mac ของคุณ ให้คลิก ไอคอนบลูทูธ ในแถบเมนู จากนั้นปิดบลูทูธแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 • บนพีซีของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า แล้วคลิก ไอคอนบลูทูธ จากนั้นปิดบลูทูธแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง  

หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในอุปกรณ์แต่ละเครื่องของคุณ

 • บน iPad หรือ iPod touch ที่ต้องการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล แตะ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะ ไอคอนข้อมูล ข้างๆ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณ แล้วแตะ เลิกใช้อุปกรณ์นี้ จากนั้น รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 • ใน Mac คลิก ไอคอนบลูทูธ ในแถบเมนู เลือก การตั้งค่าบลูทูธ แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล จากนั้นคลิก ไอคอน X เพื่อลบออก รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ในพีซี ให้เลือก การตั้งค่า แล้วคลิก ไอคอนบลูทูธ เลือก แสดงอุปกรณ์บลูทูธ แล้วคลิกอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล จากนั้นคลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: