Mac Pro (ต้นปี 2009): ความผิดเพี้ยนของกราฟิกใน Adobe Photoshop CS4 ที่มีการกำหนดค่าบางอย่างของหน้าต่าง

คอมพิวเตอร์ Mac Pro (ต้นปี 2009) อาจพบปัญหากราฟิกผิดเพี้ยนบริเวณที่เป็นสีเทาของหน้าต่างภาพ หากมีการตั้งค่าหน้าต่างให้ใหญ่กว่าเอกสารหรือมีการสลับไปเป็นโหมดเต็มหน้าจอ  ความผิดเพี้ยนนี้จะเกิดขึ้นระหว่างรูปภาพและขอบของหน้าต่างที่มีเอกสาร ไม่ได้เกิดภายในรูปภาพ  ปัญหาความเสียหายนี้อาจยังมีอยู่ หากมีการปรับขนาดหรือย้ายหน้าต่าง ความผิดเพี้ยนนี้อาจยังเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดแท็บเพิ่มเติมในหน้าต่างเอกสารของ Photoshop  โดยส่วนใหญ่ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดไฟล์ .PNG ที่มีขนาดใหญ่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Mac OS X v10.5.7 ขึ้นไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: