หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์หรือไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์หรือหากคุณไม่สามารถคืนค่าอุปกรณ์ของคุณจากข้อมูลสำรองคอมพิวเตอร์เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ

ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac หรือ PC เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากคุณใช้ iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏใน Finder หรือ iTunes ให้ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัสผ่านหรืออุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
  3. รีสตาร์ทอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
  4. หากคุณใช้ Mac ให้ข้ามขั้นตอนนี้ หากคุณใช้ PC ที่ใช้ Windows แล้ว iTunes ไม่ตอบสนอง หรือการสำรองข้อมูลของคุณไม่สำเร็จ คุณอาจต้องอัพเดท เปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ
  5. หากคุณมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้ลองสำรองข้อมูลบน Mac หรือ PC เครื่องอื่น หรือใช้ iCloud สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ และกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณ
  6. หากคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าข้อมูลสำรองของคุณเสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้ หรือมีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ ให้ค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณด้านล่างเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ควรทำต่อไป
  7. ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากการเตือนระบุว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หากข้อความแจ้งว่า iTunes ไม่สามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณมี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากการเตือนระบุว่ามีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ

หากข้อความแจ้งว่ามีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอเมื่อคุณพยายามสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ให้เพิ่มเนื้อที่ว่างใน Mac หรือ PC ของคุณ หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อที่ดิสก์ หลังจากเพิ่มเนื้อที่ว่างจนเพียงพอแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

หากการเตือนระบุว่าข้อมูลสำรองของคุณเสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้

หากอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองเนื่องจากข้อมูลสำรองเสียหายหรือเข้ากันไม่ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชั่นที่อัพเดทแล้ว หากคุณเห็นข้อผิดพลาดที่บอกว่าซอฟต์แวร์ iOS หรือ iPadOS ของคุณเก่าเกินไป ให้ดูวิธีอัพเดทอุปกรณ์ของคุณเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง หากคุณยังคงไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรอง คุณอาจไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรองนั้น ลองใช้ข้อมูลสำรองอื่นหรือข้อมูลสำรอง iCloud หรือติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: