หากไม่สามารถสำรองข้อมูล iTunes ให้เสร็จสมบูรณ์ หรือคุณไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลสำรอง iTunes ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ


 


หากคุณต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่คุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์ด้วย iTunes หรือกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iTunes แล้ว ให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้


 

ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณใน iTunes หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏใน iTunes คุณต้องแก้ไขปัญหานั้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ หากคุณลืมรหัสผ่านหรือเครื่องถูกปิดใช้งาน ให้ เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ 
  3. ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ แล้วเปิดอีกครั้ง
  4. หากคุณใช้ Mac ให้ข้ามขั้นตอนนี้ หากคุณใช้ PC ที่ใช้ Windows แล้ว iTunes ไม่ตอบสนอง หรือการสำรองข้อมูลของคุณไม่สำเร็จ คุณอาจต้องอัพเดท เปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ
  5. หากคุณมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้ลองสำรองข้อมูลบน Mac หรือ PC เครื่องอื่น หรือใช้ iCloud สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ และกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณ
  6. หากคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าข้อมูลสำรองของคุณเสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้ หรือมีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ ให้ค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณด้านล่างเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ควรทำต่อไป
  7. ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากการเตือนระบุว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หากข้อความแจ้งว่า iTunes ไม่สามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นเปิด App Store ในอุปกรณ์ iOS แตะ รายการอัพเดท แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณอัพเดทแล้ว หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากการเตือนระบุว่ามีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ

หากข้อความแจ้งว่ามีเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอเมื่อคุณพยายามสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ให้เพิ่มเนื้อที่ว่างใน Mac หรือ PC ของคุณ หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อที่ดิสก์ หลังจากเพิ่มเนื้อที่ว่างจนเพียงพอแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

หากการเตือนระบุว่าข้อมูลสำรองของคุณเสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้

หาก iTunes ไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองเนื่องจากข้อมูลสำรองเสียหายหรือเข้ากันไม่ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes เป็นเวอร์ชั่นที่อัพเดทแล้ว หากคุณเห็นข้อผิดพลาดที่บอกว่าซอฟต์แวร์ iOS ของคุณเก่าเกินไป ให้ดูวิธีอัพเดทอุปกรณ์ของคุณเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง หากคุณยังคงไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรอง คุณอาจไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรองนั้น ลองใช้ข้อมูลสำรองอื่นหรือข้อมูลสำรอง iCloud หรือติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: