หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองได้

หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือไม่สามารถคืนค่าอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองในคอมพิวเตอร์ได้ ให้ดูสิ่งที่ต้องทำ

ลองอีกครั้งหลังจากที่ทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac หรือ PC เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากคุณใช้ iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. ใช้สาย USB ต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ หากอุปกรณ์ของคุณไม่แสดงใน Finder หรือ iTunes ให้ดูสิ่งที่ต้องทำ หากคุณลืมรหัสหรืออุปกรณ์ของคุณถูกปิดใช้งาน ให้ดูสิ่งที่ต้องทำ
  3. รีสตาร์ทอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
  4. หากคุณใช้ Mac ให้ข้ามขั้นตอนนี้ หากคุณใช้ PC ที่ใช้ Windows แล้ว iTunes ไม่ตอบสนอง หรือสำรองข้อมูลไม่สำเร็จ คุณอาจต้องอัปเดต เปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ
  5. หากคุณมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้ลองสำรองข้อมูลบน Mac หรือ PC เครื่องอื่น หรือใช้ iCloud สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ และกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณ
  6. หากคุณเห็นการเตือนที่ระบุว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าข้อมูลสำรองของคุณเสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้ หรือดิสก์มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ ให้ค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณด้านล่างเพื่อดูสิ่งที่ต้องทำต่อไป
  7. ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากการเตือนระบุว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หากข้อความแจ้งว่า iTunes ไม่สามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณมี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากการเตือนระบุว่าดิสก์มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ

หากข้อความแจ้งว่าดิสก์มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอเมื่อคุณพยายามสำรองข้อมูลอุปกรณ์ ให้เพิ่มพื้นที่ว่างบนดิสก์ใน Mac หรือ PC ของคุณ หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างบนดิสก์หลังจากเพิ่มพื้นที่ว่างจนเพียงพอแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

หากการเตือนระบุว่าข้อมูลสำรองของคุณเสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้

หากอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองเนื่องจากข้อมูลสำรองเสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้ว หากคุณเห็นข้อผิดพลาดที่ระบุว่าซอฟต์แวร์ iOS หรือ iPadOS ของคุณเก่าเกินไป ให้ดูวิธีอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง หากคุณยังคงกู้คืนข้อมูลสำรองไม่ได้ คุณอาจไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรองนั้น ลองใช้ข้อมูลสำรองอื่นหรือข้อมูลสำรอง iCloud หรือติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: