GarageBand '09: แม่แบบหายไปหลังจากที่ติดตั้ง Logic Studio หรือ Logic Express 8

แม่แบบ GarageBand '09 ของคุณอาจหายไปหลังจากที่คุณติดตั้ง Logic Studio หรือ Logic Express 8 แม่แบบ GarageBand '09 อาจหายไปด้วยหากคุณซื้อคอมพิวเตอร์ที่มี Logic Express 8 ติดตั้งมาล่วงหน้า

หากมีการติดตั้ง Logic ไว้แล้ว ให้ติดตั้ง iLife '09 อีกครั้งเพื่อแก้ปัญหานี้

เมื่อติดตั้ง Logic การเลือกตัวเลือกเพื่อรวมเนื้อหา GarageBand '08 เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Logic Studio หรือ Logic Express 8 จะเขียนทับเนื้อหา GarageBand '09 เมื่อคุณติดตั้ง Logic ให้เลิกเลือกตัวเลือกเนื้อหา GarageBand ในตัวติดตั้ง

หากคุณซื้อ iLife '09 แยกต่างหาก ให้ติดตั้งใหม่จากดิสก์ที่มาด้วยกัน

หาก iLife '09 ได้ติดตั้งล่วงหน้ามาแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อติดตั้งใหม่ลงในคอมพิวเตอร์

  1. ใส่ "แผ่น DVD ติดตั้งแอปพลิเคชั่น" ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. คลิกสองครั้งที่ตัวติดตั้งกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง
  3. คลิก กำหนดเอง ในหน้าต่างติดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชั่น
  4. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลทางซ้ายของกลุ่มแอปพลิเคชั่นเพื่อแสดงตัวเลือก
  5. เลิกเลือกทุกอย่างยกเว้น GarageBand
  6. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลทางซ้ายของ GarageBand รวมถึงเครื่องดนตรีและลูปเพิ่มเติมสำหรับ GarageBand
  7. คลิก ติดตั้ง
วันที่เผยแพร่: