ทำสำเนาจุดเชื่อมต่อใน /Volumes หลังการรีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด

หาก Mac OS X หรือ Mac OS X Server รีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด จุดเชื่อมต่อปัจจุบันที่อยู่ใน /Volumes อาจไม่สามารถลบออกได้ และจุดเชื่อมต่อใหม่ ("ไม่ถูกต้อง") ที่มี " 1" ต่อท้ายชื่ออาจปรากฏ (เช่น "My Volume 1") ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดปัญหากับแอปพลิเคชั่นที่ต้องอาศัยเส้นทางไปยังบางไฟล์ที่อยู่ในโวลุ่มรอง

ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ Mac OS X Server จะลบจุดเชื่อมต่อที่เป็นสำเนาออกจาก /Volumes หมายเหตุ: จุดเชื่อมต่อที่ "ไม่ถูกต้อง" อาจเป็นโวลุ่มที่มี " 1" ต่อท้ายชื่อหรือไม่ก็ได้ ใน Finder ใช้ ขอรายละเอียด (หรือบรรทัดคำสั่งdu -sk) เพื่อระบุว่าจะให้จุดเชื่อมต่อใดมีขนาดเล็กลง ซึ่งจุดที่มีขนาดเล็กลงจะเป็นจุดการแชร์ที่ "ไม่ถูกต้อง"

 

 1. บนเซิร์ฟเวอร์ ให้เข้าสู่ระบบ Finder เป็นผู้ใช้ระดับรากหรือผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ
 2. หากคุณเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ระดับราก ให้เปิด Workgroup Manager แล้วเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบภายใน แล้วหยุดการทำงานของบริการไฟล์ทั้งหมด
 3. ใน Finder ไปที่ /Volumes
 4. คัดลอกโฟลเดอร์ที่มีจุดเชื่อมต่อที่ผิดพลาด ("ไม่ถูกต้อง") ไปยังเดสก์ท็อปหรือโวลุ่มอื่น ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใดที่ได้นำไปไว้โดยไม่ตั้งใจในจุดที่แชร์โดยไม่ถูกต้องได้สูญหายไป
 5. ลบโฟลเดอร์เปล่าที่มีจุดเชื่อมต่อที่ "ไม่ถูกต้อง" ออกจาก /Volumes รับรองความถูกต้องเมื่อมีการแจ้ง
 6. รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

บรรทัดคำสั่งที่เป็นทางเลือก

หรือไม่เช่นนั้น คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้และบรรทัดคำสั่ง

 1. ปิดเครื่องแล้วรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์
 2. เริ่มต้นใน โหมดผู้ใช้คนเดียว
 3. ป้อนคำสั่งนี้ แล้วกดปุ่ม Return:
  mount -uw /
  
 4. ป้อนคำสั่งนี้ แล้วกดปุ่ม Return:
  cd /Volumes
  
 5. ป้อนคำสั่งนี้ แล้วกดปุ่ม Return เพื่อย้ายเนื้อหาในจุดเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง:
  mv "FalseVolumeName" /
  
 6. ป้อน reboot แล้วกดปุ่ม Return

คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทแล้วเชื่อมต่อโวลุ่มตามที่คาดไว้

เมื่อคุณได้ข้อมูลทั้งหมดจากจุดเชื่อมต่อที่ "ไม่ถูกต้อง" ซึ่งคัดลอกไปไว้ในโวลุ่มที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถลบโฟลเดอร์ "FalseVolumeName" ออกจากโวลุ่มเริ่มต้นระบบได้

วันที่เผยแพร่: