MacBook Pro: ปัญหาภาพวิดีโอบิดเบี้ยวหรือไม่มีภาพวิดีโอ

โปรแกรมเพิ่มเติมการซ่อมแซมหน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA GeForce 8600M GT สิ้นสุดวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โปรแกรมนี้ครอบคลุมการซ่อมแซมเพิ่มเติมเป็นเวลาสี่ปีนับจากวันที่ซื้อ และในวันที่ 7 ธ.ค. 2555 ผลิตภัณฑ์ที่มีการครอบคลุมการซ่อมแซมเพิ่มเติมนี้จะไม่เข้าเกณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา

  • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว และ 17 นิ้ว ที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA GeForce 8600M GT
    • MacBook Pro (17 นิ้ว 2.4GHz)
    • MacBook Pro (15 นิ้ว 2.4/2.2GHz)
    • MacBook Pro (ต้นปี 2008)
  • คอมพิวเตอร์เหล่านี้ผลิตขึ้นระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม 2550 และกันยายน 2551

ถ้าคุณพบปัญหาภาพวิดีโอบิดเบี้ยวหรือไม่มีภาพวิดีโอเลย โปรดติดต่อ Apple หรือนำผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีตัวเลือกการบริการและความช่วยเหลือใดบ้าง หากคุณวางแผนที่จะไป Apple Retail Store โปรดนัดหมายเวลาล่วงหน้าที่ Genius Bar โดยใช้ http://www.apple.com/retail/geniusbar/ (สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคเท่านั้น)

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: