ผู้ผลิต macOS และโซลิดสเตทไดรฟ์รายงานความจุของไดรฟ์แตกต่างกัน

ความจุของโซลิดสเตทไดรฟ์ที่ระบุในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจสูงกว่าที่รายงานใน macOS   

ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) จะต่างจากกลไกของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ในแง่ที่ว่า SSD จะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ โดย SSD จะใช้หน่วยความจำแบบโซลิดสเตทแทนการหมุนของดิสก์เพื่อจัดเก็บข้อมูล เมื่อใช้หน่วยความจำแบบโซลิดสเตท พื้นที่ของบัฟเฟอร์จะมีการแบ่งเพื่อให้ทุกตำแหน่งของหน่วยความจำมีการใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน การแบ่งพื้นที่ลักษณะนี้ช่วยให้ SSD มีการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

SSD ยังแบ่งพื้นที่เพื่อจัดการการใช้งาน เช่น การจัดการกับตำแหน่งที่ประสิทธิภาพต่ำ เช่นเดียวกับ HDD คุณสามารถเห็นถึงความแตกต่างนี้เมื่อคุณดูสรุปความจุของไดรฟ์เก็บข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ของคุณแสดง เช่น ความจุทั้งหมดของยูทิลิตี้ดิสก์ที่แสดง

ไดรฟ์เก็บข้อมูลในผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเหมือนกับไดรฟ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะใช้ความจุบางส่วนในการจัดรูปแบบ ดังนั้นความจุที่จะใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นจึงน้อยลง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ระบบที่ติดตั้งมาล่วงหน้า หรือซอฟต์แวร์และสื่ออื่นๆ ที่ใช้ความจุส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลบนไดรฟ์อีกด้วย

คุณยังสามารถดูความแตกต่างในการคำนวณความจุระหว่างผู้ผลิตไดรฟ์และ macOS ซึ่งอธิบายไว้ในบทความ macOS และ iOS รายงานความจุที่เก็บข้อมูลได้อย่างไร

วันที่เผยแพร่: