หากแหล่งป้อนเข้าหายไป หรือคุณไม่สามารถเปิดตัวแสดงอักขระบางอย่างบน Mac ได้

หากแหล่งป้อนบางอย่างไม่ปรากฏในการตั้งค่าคีย์บอร์ด หรือคุณไม่สามารถเปิดตัวแสดงสำหรับอิโมจิ สัญลักษณ์ หรืออักขระเน้นเสียง ขั้นตอนเหล่านี้น่าจะช่วยคุณได้

ทำตามขั้นตอนในบทความนี้หากคุณพบกับอาการใดๆ ต่อไปนี้

 • เมื่อเพิ่มแหล่งป้อนเข้าเพื่อให้คุณพิมพ์ในภาษาอื่นได้ บางภาษาจะไม่มีอยู่ในรายการแหล่งป้อนเข้า
 • ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "แสดงหน้าต่างแสดงแป้นพิมพ์และอิโมจิในแถบเมนู" ในการตั้งค่าคีย์บอร์ดเอาไว้ หรือไม่ทำให้เมนูแสดงอิโมจิและสัญลักษณ์ ปรากฏในแถบเมนูหรือเมนูป้อนเข้า
 • ตัวแสดงอักขระไม่เปิดขึ้นเมื่อเลือก แก้ไข > อิโมจิและสัญลักษณ์ จากแถบเมนู
 • อักขระเน้นเสียงหรืออักขระแบบอื่นไม่ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มที่มีอักขระดังกล่าวค้างไว้
 • คุณสมบัติการป้อนตามคำบอกมีพฤติกรรมเหมือนถูกปิดอยู่ แม้จะเปิดอยู่ก็ตาม

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนเหล่านี้จะลบไฟล์ระบบบางไฟล์ออก ซึ่ง Mac ของคุณจะแทนที่โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น

 1. เปิดแอพ Terminal ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. พิมพ์หรือวางคำสั่งต่อไปนี้ใน Terminal จากนั้นกดปุ่ม Return
  sudo rm /System/Library/Caches/com.apple.IntlDataCache*
  
 3. พิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเมื่อระบบขอ จากนั้นกดปุ่ม Return
 4. พิมพ์หรือวางคำสั่งต่อไปนี้ใน Terminal จากนั้นกดปุ่ม Return
  sudo rm /var/folders/*/*/*/com.apple.IntlDataCache*
  
 5. ออกจาก Terminal และรีสตาร์ท Mac ของคุณ
วันที่เผยแพร่: