Mac OS X 10.5: Time Machine หยุดการสำรองข้อมูลไปยังดิสก์ภายนอก

หลังจากข้อมูลประมาณ 10 GB หรือมากกว่าถูกสำรองข้อมูลไปยังดิสก์ภายนอกแล้ว Time Machine อาจหยุดการสำรองข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อ Time Machine สำรองข้อมูลไฟล์ของคุณครั้งแรก

บางฮาร์ดดิสก์จะมาพร้อมกับ Master Boot Record (MBR) ประเภทของพาร์ติชั่น สำหรับดิสก์เหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทของพาร์ติชั่นด้วยการลบดิสก์ เพื่อให้ Time Machine รองรับ:

สิ่งสำคัญ: การลบดิสก์จะลบไฟล์ทั้งหมดในนั้นด้วย ต้องให้แน่ใจว่าคุณมีหรือทำสำเนาสำรองข้อมูลแยกของไฟล์สำคัญต่างๆ ในตำแหน่งอื่นก่อน

 1. เปิดดิสก์ยูทิลิตี้
 2. เลือกไอคอนของดิสก์การสำรองข้อมูลบนด้านซ้ายของหน้าต่าง ซึ่งปกติแล้วจะปรากฏพร้อมกับความจุที่เป็นตัวเลขและจะเยื้องไปทางซ้ายของไอคอนโวลุ่มเล็กน้อย ถ้าคุณเห็นแท็บที่ชื่อ "พาร์ติชั่น" ปรากฏขึ้น ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อไป
 3. คลิกแท็บพาร์ติชั่น (ถ้าคุณเห็นเฉพาะแท็บที่ชื่อ First Aid, ลบ, RAID, กู้คืน แสดงว่าคุณได้เลือกโวลุ่มบนดิสก์แทนที่จะเป็นตัวดิสก์เอง ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำ)
 4. จากเมนูป๊อปอัพเค้าโครงโวลุ่ม เลือกจำนวนพาร์ติชั่นที่ต้องการ (หรือ 1)
 5. คลิกปุ่ม "ตัวเลือก..."
 6. เลือกแบบแผนพาร์ติชั่นใหม่:
  • ให้ใช้รูปแบบผังพาร์ติชั่นของ Apple ถ้าใช้ดิสก์กับ Time Machine และ Mac ที่ใช้ PowerPC
  • ใช้แบบแผนพาร์ติชั่น GUID ถ้าใช้ดิสก์กับ Time Machine และ Mac ที่ใช้ Intel
 7. คลิก ตกลง
 8. คลิก ปรับใช้ ซึ่งจะลบดิสก์

เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกถูกแบ่งพาร์ติชั่นใหม่แล้ว ให้เลือกมันอีกครั้งหนึ่งในการตั้งค่า Time Machine และใช้เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ

วันที่เผยแพร่: