หากลำโพงภายในบน Mac ของคุณไม่ทำงาน

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงในตัวบน Mac โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า macOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

ใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด สำรองข้อมูลสำคัญของคุณ แล้วอัพเดทซอฟต์แวร์ใน Mac ของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง

หากคุณยังคงไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงในตัวหลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของคุณ

ก่อนอื่นให้ถอดอุปกรณ์เสียงภายนอกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดสายออกจากพอร์ต USB, Thunderbolt, หรือพอร์ตเสียง 3.5 มม. ด้วย

  1. จากเมนู Apple  เลือกการตั้งค่าระบบ
  2. คลิกเสียง
  3. คลิกแท็บสัญญาณออก แล้วเลือกลำโพงในตัว หากคุณไม่เห็นลำโพงในตัวเป็นตัวเลือกในหน้าต่างสัญญาณออก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
  4. หากตั้งตัวเลื่อนระดับเสียงออกไว้ต่ำ ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา แล้วทดสอบอีกครั้ง
  5. หากเลือกช่องทำเครื่องหมายปิดเสียงเอาไว้ ให้ยกเลิกการเลือก แล้วทดสอบอีกครั้ง
  6. หากยังคงไม่ได้ยินเสียง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: