หากลำโพงภายในบน Mac ของคุณไม่ทำงาน

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงในตัวบน Mac โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า macOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง

ขั้นแรก ให้ถอดสายออกจากพอร์ต USB, Thunderbolt หรือพอร์ตเสียง 3.5 มม. บน Mac

  1. เลือก System Settings (หรือการตั้งค่าระบบ) จากเมนู Apple 
  2. คลิกเสียง
  3. คลิกแท็บสัญญาณออก แล้วเลือกลำโพงในตัว หากคุณไม่เห็นลำโพงในตัวเป็นตัวเลือกในหน้าต่างสัญญาณออก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
  4. หากตั้งตัวเลื่อนระดับเสียงออกไว้ต่ำ ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา แล้วทดสอบอีกครั้ง
  5. หากเลือกช่องทำเครื่องหมายปิดเสียงเอาไว้ ให้ยกเลิกการเลือก แล้วทดสอบอีกครั้ง
  6. หากยังคงไม่ได้ยินเสียง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: