รับความช่วยเหลือกรณีที่ลำโพงในตัวของ Mac ไม่มีเสียง

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงในตัวบน Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่า macOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

ใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด สำรองข้อมูลสำคัญของคุณ แล้วอัพเดทซอฟต์แวร์ใน Mac ของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของคุณ

หากคุณยังคงไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงในตัวหลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของคุณ

ก่อนอื่นให้ถอดอุปกรณ์เสียงภายนอกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดสายเคเบิลออกจากพอร์ต USB, FireWire หรือพอร์ตเสียง 3.5 มม.ด้วย

  1. จากเมนู Apple () ให้เลือกการตั้งค่าระบบ
  2. เลือก เสียง
  3. คลิกแท็บ สัญญาณออก แล้วเลือก ลำโพงภายใน หากคุณไม่เห็นลำโพงภายในเป็นตัวเลือกในหน้าต่างสัญญาณออก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
  4. หากตั้งตัวเลื่อนระดับเสียงไว้ต่ำ ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา แล้วทดสอบอีกครั้ง
  5. หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปิดเสียง เอาไว้ ให้ยกเลิกการเลือก แล้วทดสอบอีกครั้ง
  6. หากยังคงไม่ได้ยินเสียง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ตรวจสอบพอร์ตสายเสียงออกบน Mac

หากบานหน้าต่างสัญญาณออกแสดง Digital Out แทนที่จะเป็นลำโพงภายใน ให้ตรวจสอบพอร์ตสายเสียงออกใน Mac ของคุณ

ก่อนอื่นให้ถอดอุปกรณ์เสียงภายนอกออกจาก Mac ของคุณ และถอดสายเคเบิลออกจากพอร์ต USB, FireWire หรือพอร์ตเสียง 3.5 มม.ด้วย จากนั้นตรวจสอบว่าพอร์ตสายเสียงออกมีไฟสีแดงติดขึ้นหรือไม่ หากมี Mac ของคุณอาจต้องเข้ารับบริการซ่อม

วันที่เผยแพร่: