รับความช่วยเหลือกรณีที่ลำโพงในตัวของ Mac ไม่มีเสียง

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงในตัวบน Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่า macOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

ใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด สำรองข้อมูลสำคัญของคุณ แล้วอัพเดทซอฟต์แวร์ใน Mac ของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง

หากคุณยังคงไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงในตัวหลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของคุณ

ก่อนอื่นให้ถอดอุปกรณ์เสียงภายนอกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดสายออกจากพอร์ต USB, Thunderbolt, FireWire หรือพอร์ตเสียง 3.5 มม.ด้วย

  1. จากเมนู Apple () ให้เลือกการตั้งค่าระบบ
  2. เลือก เสียง
  3. คลิกแท็บ สัญญาณออก แล้วเลือก ลำโพงภายใน หากคุณไม่เห็นลำโพงภายในเป็นตัวเลือกในหน้าต่างสัญญาณออก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
  4. หากตั้งตัวเลื่อนระดับเสียงไว้ต่ำ ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา แล้วทดสอบอีกครั้ง
  5. หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปิดเสียง เอาไว้ ให้ยกเลิกการเลือก แล้วทดสอบอีกครั้ง
  6. หากยังคงไม่ได้ยินเสียง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: