แก้ไขการตั้งค่าพร็อกซีของ Windows เพื่อเชื่อมต่อกับ iTunes Store

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store โดยใช้ iTunes สำหรับ Windows ให้ตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของ Windows แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

iTunes ใช้การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของ Windows ในการเข้าใช้บริการหลายประเภทของ Apple เช่น iTunes Store ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าถูกต้อง และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่คุณอาจพบ

 1. หาก iTunes เปิดอยู่ ให้ปิด
 2. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กด Ctrl และ Esc บนคีย์บอร์ดแทน 
 3. คลิกไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา 
 4. พิมพ์ inetcpl.cpl ในช่องค้นหา
 5. ในผลลัพธ์การค้นหาให้คลิก inetcpl.cpl เพื่อเปิดคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 6. คลิกแท็บการเชื่อมต่อในหน้าต่างคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติอินเทอร์เน็ตของ Windows
 7. คลิก "การตั้งค่า LAN"
 8. มองหาพื้นที่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ หากช่องทำเครื่องหมายถัดจาก "ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ LAN ของคุณ" ถูกเลือกไว้ ให้ยกเลิกการเลือก
  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของ Windows
 9. คลิกตกลงเพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่า LAN
 10. คลิกตกลงเพื่อปิดหน้าต่างคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 11. เปิด iTunes แล้วลองเชื่อมต่อกับ iTunes Store

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกวิธีใช้ > เรียกใช้งานการวินิจฉัย
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก "การทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย" คลิกถัดไป จากนั้นคลิกถัดไปอีกครั้ง (หากเลือกช่องทำเครื่องหมายอื่นอยู่ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนั้น)
 3. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น คลิกถัดไป จากนั้นเลื่อนไปที่ด้านล่างของช่องใต้ iTunes Diagnostics iTunes เสร็จสมบูรณ์ หากการทดสอบการเชื่อมต่อประสบความสำเร็จ แต่คุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store ซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจรบกวนการทำงานกับ iTunes ดูวิธีการระบุและลบซอฟต์แวร์นี้
 4. คลิกปิดเพื่อออกจากหน้าต่างการวินิจฉัยดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: