ค้นหารหัสข้อผิดพลาด iTunes

เมื่อใช้ iTunes คุณอาจเห็นข้อความแจ้งเตือนที่ระบุหมายเลขข้อผิดพลาดเฉพาะ หากต้องการดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ค้นหารหัสข้อผิดพลาด

ต่อไปนี้เป็นรายการหมายเลขข้อผิดพลาดที่พบได้โดยทั่วไป เลือกรหัสข้อผิดพลาดที่คุณพบ เพื่อดูสิ่งที่ควรทำ หากข้อความแจ้งเตือนที่คุณเห็นมีรหัสข้อผิดพลาดที่เป็นหมายเลขติดลบ ให้ค้นหาเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายลบ 

หากรหัสข้อผิดพลาดที่คุณพบไม่มีในรายการ ให้ลองทำตามขั้นตอนพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาด iTunes แล้วดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม 

หากไม่เห็นรหัสข้อผิดพลาดและคุณพยายามที่จะกู้คืนหรืออัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: