ค้นหารหัสข้อผิดพลาดของ iTunes หรือ Finder

เมื่อใช้ Finder หรือ iTunes คุณอาจเห็นข้อความแจ้งเตือนที่ระบุหมายเลขข้อผิดพลาดเฉพาะ หากต้องการดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ค้นหารหัสข้อผิดพลาด

ต่อไปนี้เป็นรายการหมายเลขข้อผิดพลาดที่พบได้โดยทั่วไป เลือกรหัสข้อผิดพลาดที่คุณพบ เพื่อดูสิ่งที่ควรทำ หากข้อความแจ้งเตือนที่คุณเห็นมีรหัสข้อผิดพลาดที่เป็นหมายเลขติดลบ ให้ค้นหาเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายลบ 

หากไม่เห็นรหัสข้อผิดพลาดและคุณพยายามที่จะกู้คืนหรืออัปเดต iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณได้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว หรือหากคุณไม่เห็นรหัสข้อผิดพลาดและยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: