หากคุณเห็นไอคอน X สีแดงบน iPod classic หรือ iPod nano (รุ่นที่ 5 หรือรุ่นก่อนหน้า)

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อ iPod กับคอมพิวเตอร์ คุณอาจเห็นไอคอน "X" สีแดงบนหน้าจอ iPod ดูสิ่งที่ควรทำ

     iPod แสดงเครื่องหมาย X สีแดง

กู้คืน iPod classic หรือ iPod nano (รุ่นที่ 5 หรือรุ่นก่อนหน้า)

  1. ถอด iPod ออกจากคอมพิวเตอร์
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
  3. ทำให้ iPod อยู่ในโหมดดิสก์
  4. เชื่อมต่อ iPod กับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
  5. กู้คืน iPod

ขอความช่วยเหลือ

ถ้าคุณไม่สามารถกู้คืน iPod คุณจะอาจต้องนำ iPod ของคุณไปขอรับบริการ ดูวิธีส่ง iPod เข้ารับการซ่อมแซม

วันที่เผยแพร่: