การแยกปัญหาใน Mac OS X

เมื่อใช้วิธีการในที่นี้ คุณจะสามารถเรียนรู้วิธีแยกปัญหาให้ถึงต้นเหตุ หรืออย่างน้อยสามารถพิจารณาลำดับของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัญหาได้ การใช้วิธีการนี้สามารถช่วยคุณแก้ปัญหา หาบทความบริการช่วยเหลืออื่นๆ เขียนโพสต์ได้ดีขึ้นไปยังกลุ่มการสนทนาของ Apple หรือสื่อสารกับฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค AppleCare

เริ่มด้วยการถามคำถามเบื้องต้นกับตนเองเกี่ยวกับปัญหาซึ่งจะช่วยคุณอธิบายปัญหาได้

ปัญหาคืออะไร

เมื่อตอบคำถามนี้ อย่าลืมจดโน้ตการเตือนหรือข้อความแสดง "ข้อผิดพลาด" ที่ปรากฏขึ้น อย่าลืมอธิบายอาการของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ผิดปกติ และรายละเอียดอื่นๆ ที่น่าจะเกี่ยวข้องไว้ด้วย

ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการอ่านบันทึก ควรตรวจทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตัวสร้างโปรไฟล์ระบบของ Apple หากคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในการอ่านบันทึก ทางที่ดีโดยทั่วไปคือไม่ต้องสนใจบันทึกนั้น เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ค้นหาข้อความบางอย่าง

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใด

 • หากคุณสามารถบอกลำดับเหตุการณ์ที่นำไปสู่ปัญหาได้ อย่าลืมจดบันทึกแต่ละลำดับเหตุการณ์ไว้ด้วย
 • หากปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะ อย่าลืมบันทึกเวลาที่เกิดขึ้นด้วย ปัญหาเกิดขึ้นเป็นเวลาหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ตอน 9.00 น.) หรือเป็นช่วงเวลา (เช่น ทุกๆ 47 นาที)
 • หากปัญหาเกิดขึ้นแบบไม่เป็นเวลา และคุณไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด คำแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต ด้วยการทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จากนั้นคอยดูว่าปัญหาหยุดหรือไม่
 • หากปัญหาเกิดขึ้นขณะเริ่มต้นระบบทันทีหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น ให้ พิจารณาสิ่งที่คุณสามารถทำได้
 • อีกทั้งคุณสามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเริ่มต้นระบบได้ด้วยเช่นกัน

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อ AppleCare หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อรับความช่วยเหลือ

ปัญหาเริ่มต้นเมื่อใด

จดการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพราะอาจมีผลกับปัญหาได้ มีการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใหม่ใดๆ หรือไม่

ตรวจสอบเอกสาร

หลังจากที่คุณอธิบายปัญหาได้แล้ว ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสารที่ทราบ โดยค้นหาคำสำคัญที่คุณระบุไว้

หากโปรแกรมแอพพลิเคชั่นได้รับผลกระทบ อันดับแรกให้ตรวจสอบไฟล์ "read me" ที่มีให้ในโปรแกรม ไฟล์เหล่านี้อาจมีคำอธิบายปัญหาที่ทราบได้

หากเป็นปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้น

ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์อัพเดทหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว ต้องให้แน่ใจว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Apple และของบริษัทอื่นเพื่อความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด และต้องให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของคอมพิวเตอร์อัพเดท

เป็นปัญหากับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

ต้องใส่ใจกับอาการสำคัญๆ ที่สามารถบอกเราได้

 • หากดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดเฉพาะกับแอพพลิเคชั่นหนึ่งหรือกับคุณสมบัติหนึ่งของ Mac OS X ให้แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ก่อนฮาร์ดแวร์
 • หากปัญหาเกิดขึ้นขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบ ให้แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ก่อนฮาร์ดแวร์ เว้นเสียแต่ว่าคอมพิวเตอร์จะเปิดไม่ติดเลย
 • สำหรับปัญหาอื่นๆ หรือเมื่อแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์แล้วไม่ใช่ทางออก ให้ใช้ข้อมูลที่เหลือในเอกสารนี้

ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของดิสก์และปัญหาการอนุญาต

ปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิดอาการอื่นๆ แต่มักจะแก้ไขได้ง่าย

คุณสามารถแยกว่าเป็นปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้หรือไม่

บางครั้งปัญหาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจดูเหมือนเป็นปัญหาของซอฟต์แวร์ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ ให้ตัดสาเหตุจากฮาร์ดแวร์ออก (หรือในทางกลับกัน แยกปัญหาเป็นซอฟต์แวร์) โดยทำดังนี้

 1. ถอดอุปกรณ์ภายนอก หากคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ iBook หรือ PowerBook โปรดถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด สำหรับ iMac ให้ถอดอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่คีย์บอร์ดและเมาส์ของ Apple สำหรับ Power Mac ให้ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่ไม่ใช่จอแสดงผล (ซึ่งควรต่อกับพอร์ตวิดีโอในตัวดั้งเดิม) รวมทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์ดั้งเดิมของ Apple หากทำเช่นนี้แล้วแก้ไขปัญหาได้ ให้ต่ออุปกรณ์กลับเข้าไปครั้งละหนึ่งรายการ (ปิดเครื่องก่อนหากอุปกรณ์กำหนดให้ปิด) เพื่อแยกปัญหาต่อไป
 2. ใส่ CD ทดสอบฮาร์ดแวร์ของ Apple ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (หากมี) ใช้การทดสอบเสริม หากพบปัญหาใดๆ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3 หรือติดต่อ AppleCare หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ใกล้บ้านคุณเพื่อทำการวินิจฉัยอาการและรับบริการซ่อมแซม ตามความจำเป็น
 3. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดการอัพเกรดหน่วยความจำของบริษัทอื่น การ์ดเสริม ฮาร์ดไดรฟ์เพิ่มเติมหรือการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ภายในอื่นๆ หากคุณไม่สะดวกที่จะดำเนินการข้างต้น ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถช่วยคุณได้ อาจมีค่าบริการหากไม่ได้เป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ของ Apple หรือ คุณอาจต้องการข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ "การติดตั้ง Mac OS X ใหม่" ด้านล่าง
  • หากแก้ไขปัญหาได้ ให้ต่ออุปกรณ์กลับเข้าไปครั้งละหนึ่งรายการ เมื่อปัญหากลับมาอีก ให้ถอดอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าไปเป็นรายการสุดท้ายออก หากปัญหาหายไปอีกครั้ง คุณก็สามารถระบุสาเหตุได้แล้ว หากซอฟต์แวร์มาพร้อมกับอุปกรณ์ ให้ลองลบและติดตั้งใหม่ คุณอาจต้องติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่าง
  • แนะนำให้คุณทดสอบอุปกรณ์บนพอร์ตที่มีทั้งหมด เพื่อดูว่าพอร์ตใดที่สามารถใช้งานได้ หากอุปกรณ์ USB ใช้งานได้กับพอร์ต USB ที่ 1 แต่ใช้ไม่ได้กับพอร์ต USB ที่ 2 ให้ลองต่ออุปกรณ์อื่นกับพอร์ตที่ 2 อาจเป็นไปได้ว่าพอร์ตของคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ

ติดตั้ง Mac OS X ใหม่

หากยังมีปัญหาอยู่ การติดตั้ง Mac OS X ใหม่ควรจะแก้ปัญหาได้

 • สำหรับ Mac OS X v10.6 เพียง ติดตั้ง Mac OS X v10.6 ใหม่จากดิสก์ติดตั้ง
   
 • สำหรับ Mac OS X v10.2, 10.3, 10.4 หรือ 10.5 ให้ทำการติดตั้งเก็บถาวรและติดตั้ง

  เคล็ดลับ: คุณจะไม่สามารถกลับไปยังระบบก่อนหน้าหลังการติดตั้ง เก็บถาวรและติดตั้งได้ แต่คุณสามารถเลือกตัวเลือก "คงผู้ใช้และการตั้งค่าเครือข่ายที่มีอยู่ไว้เช่นเดิม" เพื่อคงแอพพลิเคชั่นและการตั้งค่า เอกสารและบัญชีผู้ใช้ดั้งเดิมของคุณไว้

 • สำหรับ Mac OS X v10.1.5 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า การติดตั้ง Mac OS X ใหม่อีกครั้งจำเป็นต้องลบโวลุ่ม Mac OS X ซึ่งจะอธิบายไว้ในย่อหน้าถัดไป

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำการสำรองข้อมูลที่จำเป็น เริ่มต้นระบบจาก CD ติดตั้งหรือกู้คืน Mac OS X ลบโวลุ่ม Mac OS X ติดตั้ง Mac OS X ใหม่และกู้คืน ซอฟต์แวร์ Apple เพิ่มเติม

ติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใหม่ครั้งละรายการ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้งแต่ละครั้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆ ชั่วโมงหลังจากการติดตั้งแต่ละครั้ง เพื่อพิจารณาว่าซอฟต์แวร์นั้นๆ ทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ การติดตั้งทุกอย่างใหม่พร้อมกันโดยไม่จดไว้ เมื่อเกิดปัญหาอีกอาจต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำทั้งหมด

คำเตือน: การเลือก ลบและติดตั้ง จะลบคอนเทนต์ทั้งหมดออกจากโวลุ่มที่เลือกไว้ก่อนการติดตั้ง Mac OS X อย่าลืมสำรองข้อมูล ไฟล์ของคุณก่อนดำเนินการต่อ

วันที่เผยแพร่: