การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ USB สำหรับ AirPort Express, AirPort Extreme และ AirPort Time Capsule

เครื่องพิมพ์ USB ของคุณอาจใช้งานได้ตามที่คาดไว้เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ใช้งานไม่ได้เมื่อเชื่อมต่อกับ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule สำหรับการแชร์เครื่องพิมพ์

 

การแบ่งปันเครื่องพิมพ์ AirPort Express, AirPort Extreme และ AirPort Time Capsule ใช้สำหรับการพิมพ์เท่านั้น ไม่ใช่สำหรับยูทิลิตี้การพิมพ์หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่อาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ USB โดยตรง

เพื่อพิมพ์จากอุปกรณ์ iOS คุณต้องมีเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint โปรดดู ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AirPrint สำหรับรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint 

ตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี OS X หรือ iOS ใหม่ล่าสุดแล้ว อัปเดตซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ AirPort ของคุณก่อนจะพิมพ์

ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อใหม่

 1. ถอด AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule จากปลั๊กไฟ
 2. ปิดเครื่องพิมพ์
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB จากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule
 4. เปิดเครื่องพิมพ์
 5. เชื่อมต่อ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule กับปลั๊กไฟอีกครั้งและรอให้เครื่องพร้อม
 6. ลองพิมพ์ดู 

ตรวจสอบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สำหรับไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด

รีเซ็ตระบบการพิมพ์

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้บน Mac ของคุณถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้

 1. เปิดการตั้งค่าระบบ > การตั้งค่า พิมพ์และแฟกซ์
 2. Control-คลิก หรือคลิกขวาในส่วนเครื่องพิมพ์ทางซ้าย
 3. เลือกรีเซ็ตระบบการพิมพ์....
 4. คลิก ตกลง
 5. คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
 6. ลองพิมพ์ดู 

ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้

ถ้าเครื่องพิมพ์ยังใช้งานไม่ได้กับการแบ่งปันเครื่องพิมพ์ AirPort Express, AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule แต่ใช้งานได้เมื่อต่อโดยตรงกับ Mac ของคุณ โปรดติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อตรวจสอบว่ามีการรองรับการแบ่งปันเครื่องพิมพ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรดดู บทความนี้ สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ USB บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

โปรดดูการตั้งค่า AirPrint และการแก้ไขปัญหาเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint สำหรับ iPhone หรือ iPad ของคุณ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: