หากการกำหนดค่า NAT ซ้ำซ้อนทำให้เกิดปัญหากับ "กลับไปยัง Mac ของฉัน"

ดูข้อมูลช่วยเหลือหาก Mac ไม่เชื่อมต่อหรือแจ้งว่าทำงานล่าช้าเนื่องจาก "อุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องบนเครือข่ายของคุณกำลังให้บริการเครือข่ายอยู่" สำหรับเครือข่ายของบริษัท ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ สำหรับเครือข่ายอื่นๆ โปรดใช้บทความนี้

หากคุณพบปัญหาต่อไปนี้เกี่ยวกับ "กลับไปยัง Mac ของฉัน" ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง สาเหตุอาจเกิดจากการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ

 • Mac ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อด้วยอาจปรากฏขึ้นในแถบข้างของ Finder แต่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 • Mac อาจไม่ปรากฏในแถบข้างเลย 
 • อาจมีการแจ้งเตือน "กลับไปยัง Mac ของฉันอาจจะทำงานช้าเนื่องจากอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องบนเครือข่ายของคุณกำลังให้บริการเครือข่ายอยู่" ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตือน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

 1. เปิดยูทิลิตี้เครือข่าย วิธีการมีดังนี้
  • OS X Mavericks ขึ้นไป: ไปที่ /ระบบ/คลัง/CoreServices/Applications หรือคลิก ไอคอนกล้องส่องทางไกล เพื่อเปิด Spotlight แล้วป้อนยูทิลิตี้เครือข่าย
  • OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า: จากแถบเมนู ให้เลือกไป > ยูทิลิตี้ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ยูทิลิตี้เครือข่าย
 2. ป้อน "icloud.com" ในแท็บ Traceroute แล้วคลิก Trace 
 3. หาบรรทัดที่เริ่มด้วยเลข 2 ในผลลัพธ์ ในบรรทัดดังกล่าว หากคุณเห็นที่อยู่ IP ในช่วงใดช่วงหนึ่งจากช่วงต่อไปนี้ แสดงว่าเครือข่ายของคุณใช้การกำหนดค่า NAT ที่ซ้ำซ้อน* และคุณควรดำเนินการตามขั้นตอนในบทความนี้ 
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี OS X Lion v10.7.5 ขึ้นไป 
 5. หากรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ คุณต้องปิด NAT* บนอุปกรณ์เครือข่าย วิธีการมีดังนี้
  • หากคุณไม่ได้ใช้เราเตอร์ของ Apple หรือคุณใช้โมเด็มเป็นเราเตอร์ ให้ตรวจสอบคู่มือของอุปกรณ์เพื่อดูวิธีปิด NAT 
  • หากคุณใช้เครื่องสถานีฐาน AirPort ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด NAT
   1. เลือกไป > ยูทิลิตี้ จากแถบเมนู แล้วเปิดยูทิลิตี้ AirPort 
   2. เลือกเครื่องสถานีฐานของคุณ แล้วคลิก "แก้ไข" ในเมนูป๊อปอัพ 
   3. คลิกแท็บเครือข่าย แล้วเลือก "ปิด (โหมดบริดจ์)" จากเมนูเราเตอร์ 
   4. คลิก "อัพเดท" เพื่อรีสตาร์ทเครื่องสถานีฐาน
   5. หลังจากรีสตาร์ทเครื่องสถานีฐานแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตของคุณใช้งานได้ 

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple หรือดูข้อมูลช่วยเหลือสำหรับปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับกลับไปยัง Mac ของฉัน 

* ในบางครั้ง เราเตอร์ที่เชื่อมต่อมี Network Address Translation (NAT) ให้หลายชั้นเกินไป ซึ่งทำให้เกิดการกำหนดค่า NAT ซ้ำซ้อน ที่รบกวนการทำงานของกลับไปยัง Mac ของฉัน ตัวอย่างเช่น เคเบิลโมเด็มของคุณอาจมี NAT ให้ หากคุณเชื่อมต่อสถานีฐาน AirPort เข้ากับโมเด็ม สถานีฐานของคุณอาจมี NAT ให้อีกชั้นด้วย

วันที่เผยแพร่: