GarageBand: การป้องกันเสียงหวีดหอนอาจมีความไวสูงเมื่อใช้ไมค์ USB

เมื่อใช้ไมโครโฟน USB การป้องกันเสียงหวีดหอนอาจแสดงข้อความเตือนเสียงหวีดหอนเมื่อไม่มีเสียงหวีดหอนเกิดขึ้น

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้กับไมโครโฟนที่มีคุณสมบัติการจำกัดภายในหรือการรับการควบคุม ในกรณีดังกล่าว การตั้งค่าเมนูป๊อปอัพ ตรวจรับสัญญาณ ให้อยู่ที่ เปิด แทน เปิดด้วยการป้องกันเสียงหวีดหอน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: