GarageBand: การป้องกันเสียงหวีดหอนอาจมีความไวสูงเมื่อใช้ไมค์ USB

เมื่อใช้ไมโครโฟน USB การป้องกันเสียงหวีดหอนอาจแสดงข้อความเตือนเสียงหวีดหอนเมื่อไม่มีเสียงหวีดหอนเกิดขึ้น

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้กับไมโครโฟนที่มีคุณสมบัติการจำกัดภายในหรือการรับการควบคุม ในกรณีดังกล่าว การตั้งค่าเมนูป๊อปอัพ ตรวจรับสัญญาณ ให้อยู่ที่ เปิด แทน เปิดด้วยการป้องกันเสียงหวีดหอน

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: