GarageBand: การคลิกเมาส์ขณะใช้แป้นพิมพ์ดนตรีอาจทำให้โน้ตช้าลง ค้าง หรือลดลง

หากคุณคลิกเมาส์ขณะใช้แป้นพิมพ์ดนตรี โน้ตบางตัวอาจส่งเสียงช้า ค้าง หรือไม่มีเสียงเลย


สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้หลีกเลี่ยงการใช้เมาส์ขณะที่คุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ดนตรี

วันที่เผยแพร่: