GarageBand '08: โปรเจ็กต์ที่ยาวอาจไม่สามารถส่งออกได้อย่างถูกต้อง

 

บางครั้ง เมื่อคุณส่งออกเพลงหรือพ็อดคาสท์ อาจไม่มีไฟล์ ไฟล์ขนาดเล็กมาก หรือไฟล์ว่างเปล่าเมื่อส่งออกเสร็จแล้ว ใน GarageBand 4.1.2 คุณอาจเห็นหน้าต่างโต้ตอบที่เตือนว่าไม่สามารถทำการส่งออกได้ 

 

มีปัญหาที่ทราบกับโปรเจ็กต์ที่ยาว ปัญหาจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับประเภทของไฟล์เสียงที่คุณส่งออก การตั้งค่า ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติ และเวอร์ชั่นของ GarageBand 4 ที่คุณใช้อยู่

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติ

  1. เลือก GarageBand > การตั้งค่า
  2. ในแผง ขั้นสูง ให้ตั้งค่าตัวเลือก ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติ

 

GarageBand 4.1.2 มีขีดจำกัดความยาวการส่งออกดังต่อไปนี้ หากคุณพยายามจะสร้างการส่งออกที่เกิดขีดจำกัดความยาวนี้ หน้าต่างแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น:

ไฟล์ สูงสุด ความยาว
AIFF 16 บิต ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติเปิดอยู่ 1 ชั่วโมง 41 นาที
AIFF 24 บิต ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติเปิดอยู่ 1 ชั่วโมง 41 นาที
AIFF 16 บิต ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติปิดอยู่ 3 ชั่วโมง 20 นาที
AIFF 24 บิต ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติปิดอยู่ 2 ชั่วโมง 13 นาที
AAC ไม่มี*
MP3 ไม่มี*

* ไฟล์ AAC หรือ MP3 ขนาด 16 หรือ 24 บิต ที่เปิดปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติ ซึ่งเกิน 1 ชั่วโมง 41 นาที จะไม่มีการแสดงตัวอย่างสื่อที่อัปเดต ไฟล์ AAC หรือ MP3 ขนาด 16 บิต ที่ปิดปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติ ซึ่งเกิน 3 ชั่วโมง 20 นาที จะไม่มีการแสดงตัวอย่างสื่อที่อัปเดต ไฟล์ AAC หรือ MP3 ขนาด 24 บิต ที่ปิดปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติ ซึ่งเกิน 2 ชั่วโมง 13 นาที จะไม่มีการแสดงตัวอย่างสื่อที่อัปเดต

 

GarageBand 4.0 - 4.1.1 มีขีดจำกัดความยาวการส่งออกดังต่อไปนี้ หากคุณพยายามจะส่งออกเกินความยาวเหล่านี้ จะไม่มีการเตือน แต่ไฟล์ที่ได้จะไม่สามารถใช้งานได้:

ไฟล์ ความยาวสูงสุด
16 บิต (ประเภทใดก็ได้) ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติเปิดอยู่ 1 ชั่วโมง 41 นาที
24 บิต (ประเภทใดก็ได้) ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติเปิดอยู่ 1 ชั่วโมง 41 นาที
16 บิต (ประเภทใดก็ได้) ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติปิดอยู่ 3 ชั่วโมง 20 นาที
24 บิต (ประเภทใดก็ได้) ปรับให้ดังเท่ากันอัตโนมัติปิดอยู่ 2 ชั่วโมง 13 นาที

 

เอกสารนี้จะมีการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: