เกี่ยวกับตัวเลือก LTE บน iPhone

ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์บน iPhone อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เสียงและข้อมูล

 

หากผู้ให้บริการเครือข่ายรองรับ VoLTE

บน iPhone ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วแตะเปิดใช้งาน LTE หรือการตั้งค่า > ข้อมูลมือถือ จากนั้นแตะเปิดใช้งาน LTE หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ Voice over LTE (VoLTE) คุณจะเห็นตัวเลือกเหล่านี้

  • ปิด: ปิด LTE
  • เสียงและข้อมูล: อนุญาตการโทรด้วยเสียงและการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่าน LTE 
  • ข้อมูลเท่านั้น: อนุญาตการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ แต่ไม่อนุญาตการโทรด้วยเสียงผ่าน LTE

 

LTE

หากผู้ให้บริการเครือข่ายไม่รองรับ VoLTE

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่รองรับ VoLTE และเป็นผู้ให้บริการระบบ GSM คุณจะเห็นตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • LTE หรือ 4G: อนุญาตการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านเครือข่าย LTE หรือ 4G เมื่อพร้อมใช้งาน
  • 3G: อนุญาตการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านเครือข่าย 3G เมื่อพร้อมใช้งาน
  • 2G: อนุญาตการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านเครือข่าย 2G เมื่อพร้อมใช้งาน

4G อาจหมายถึงการเชื่อมต่อ UMTS หรือ LTE อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่รองรับ VoLTE และเป็นผู้ให้บริการระบบ CDMA คุณจะเห็นเฉพาะตัวเลือกให้เปิดใช้งาน LTE เท่านั้น ซึ่งจะอนุญาตการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านเครือข่าย LTE เมื่อพร้อมใช้งาน 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์

วันที่เผยแพร่: