หากคุณไม่สามารถส่งรูปภาพทางอีเมลจาก iPhotoได้

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำในกรณีที่คุณมีปัญหาในการส่งรูปภาพทางอีเมลจาก iPhoto โดยตรง

เมื่อคุณพยายามส่งรูปภาพทางอีเมลจาก iPhoto โดยตรง คุณอาจเห็นข้อความว่า ''เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ'' หรือ ''เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบกลับ'' นอกจากนี้ iPhoto อาจแสดงหน้าต่าง “กำลังส่ง” อยู่ตลอดเวลาจนกว่าคุณจะยกเลิกการส่งอีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลของคุณ

  • คุณอาจกำหนดค่าให้ iPhoto ใช้การตั้งค่าของผู้ให้บริการอีเมลของคุณด้วยตนเองได้โดยเลือก อื่นๆ ในหน้าจอการตั้งค่าบัญชี ให้ลองใช้วิธีนี้แทนที่จะเลือกตัวเลือกการตั้งค่าบัญชีของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
  • ผู้ให้บริการอีเมลบางรายจะอนุญาตให้คุณเปิดการเข้าถึงแอพ อย่างเช่น iPhoto ผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีหรือติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอนุญาตให้ส่งอีเมลจาก iPhoto ได้
  • หากคุณเปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน บางครั้งจะเรียกว่าการรับรองความถูกต้องสองชั้น ให้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมในการตั้งค่าอีเมลของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างรหัสผ่านเฉพาะแอพเพื่ออนุญาตให้ iPhoto สามารถส่งอีเมลได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อขอข้อมูล

ใช้เมล

หากยังมีปัญหาอยู่หลังจากปรับการตั้งค่าของคุณแล้ว ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าการตั้งค่าบัญชีเมลของคุณตรงกับการตั้งค่าในเครื่องมือการค้นหาการตั้งค่าเมล

คุณยังสามารถเปลี่ยนโปรแกรมอีเมล iPhoto เริ่มต้นของคุณให้เป็นแอพเมลได้อีกด้วย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เปิด iPhoto
  2. เลือก iPhoto > การตั้งค่า
  3. เลือกแท็บทั่วไป
  4. จากเมนูที่ปรากฏ ''ส่งรูปภาพทางอีเมลโดยใช้'' ให้เลือก เมล

 

วันที่เผยแพร่: