เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iTunes 12.0.1

เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iTunes 12.0.1

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปราย หรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PGP Key เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู วิธีการใช้ PGP Key เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple

iTunes 12.0.1

 • iTunes

  มีให้สำหรับ: Windows 8, Windows 7, Vista, XP SP2 หรือใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ภัยคุกคาม Man-in-the-middle ในขณะเรียกดู iTunes Store ผ่าน iTunes อาจทำให้แอปพลิเคชันหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสตามอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำล่มหลายหน่วยใน WebKit ปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-2871 : miaubiz

  CVE-2013-2875 : miaubiz

  CVE-2013-2909 : Atte Kettunen ของ OUSPG

  CVE-2013-2926 : cloudfuzzer

  CVE-2013-2927 : cloudfuzzer

  CVE-2013-2928 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2013-5195 : Apple

  CVE-2013-5196 : ทีมความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2013-5197 : ทีมความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2013-5198 : Apple

  CVE-2013-5199 : Apple

  CVE-2013-5225 : ทีมความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2013-5228 : Keen Team (@K33nTeam) ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ HP

  CVE-2013-6625 : cloudfuzzer

  CVE-2013-6635 : cloudfuzzer

  CVE-2013-6663 : Atte Kettunen แห่ง OUSPG

  CVE-2014-1268 : Apple

  CVE-2014-1269 : Apple

  CVE-2014-1270 : Apple

  CVE-2014-1289 : Apple

  CVE-2014-1290 : ant4g0nist (SegFault) ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ HP, ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1291 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1292 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1293 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1294 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1298 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1299 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome, Apple, Renata Hodovan แห่ง University of Szeged / Samsung Electronics

  CVE-2014-1300 : Ian Beer แห่ง Google Project Zero ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ HP

  CVE-2014-1301 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1302 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome, Apple

  CVE-2014-1303 : KeenTeam ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ HP

  CVE-2014-1304 : Apple

  CVE-2014-1305 : Apple

  CVE-2014-1307 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1308 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1309 : cloudfuzzer

  CVE-2014-1310 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1311 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1312 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1313 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1323 : banty

  CVE-2014-1324 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1325 : Apple

  CVE-2014-1326 : Apple

  CVE-2014-1327 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome, Apple

  CVE-2014-1329 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1330 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1331 : cloudfuzzer

  CVE-2014-1333 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1334 : Apple

  CVE-2014-1335 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1336 : Apple

  CVE-2014-1337 : Apple

  CVE-2014-1338 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1339 : Atte Kettunen ของ OUSPG

  CVE-2014-1340 : Apple

  CVE-2014-1341 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1342 : Apple

  CVE-2014-1343 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1344 : Ian Beer แห่ง Google Project Zero

  CVE-2014-1362 : Apple, miaubiz

  CVE-2014-1363 : Apple

  CVE-2014-1364 : Apple

  CVE-2014-1365 : Apple, ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1366 : Apple

  CVE-2014-1367 : Apple

  CVE-2014-1368 : Wushi แห่ง Keen Team (ทีม Keen Cloud Tech)

  CVE-2014-1382 : Renata Hodovan แห่ง University ของ Szeged / Samsung Electronics

  CVE-2014-1384 : Apple

  CVE-2014-1385 : Apple

  CVE-2014-1386 : นักวิจัยนิรนาม

  CVE-2014-1387 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-1388 : Apple

  CVE-2014-1389 : Apple

  CVE-2014-1390 : Apple

  CVE-2014-1713 : VUPEN ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ HP

  CVE-2014-1731 : สมาชิกนิรนามของชุมชนการพัฒนา Blink

  CVE-2014-4410 : Eric Seidel แห่ง Google

  CVE-2014-4411 : ทีมรักษาความปลอดภัยของ Google Chrome

  CVE-2014-4412 : Apple

  CVE-2014-4413 : Apple

  CVE-2014-4414 : Apple

  CVE-2014-4415 : Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: