รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการโทร TTY บนอุปกรณ์ Voice over LTE ที่ใช้ iOS 8 และ Verizon

เมื่อคุณโทร TTY จาก iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ที่ใช้ iOS 8 และ Voice over LTE (VoLTE) คุณอาจไม่สามารถส่งหรือรับข้อความ TTY ได้หากคนใดคนหนึ่งที่โทรอยู่มีโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ VoLTE

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เมื่อมีโทรศัพท์เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ได้ใช้ Voice over LTE ข้อความ TTY อาจส่งสัญญาณได้ทางเดียวเท่านั้น หากโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องใช้ VoLTE จะสามารถส่งและรับข้อความ TTY ได้ตามปกติ

วิธีแก้ปัญหานี้ ให้แตะ การตั้งค่า > เซลลูลาร์  > เปิดใช้งาน LTE และเลือก ข้อมูลเท่านั้น จากนั้น จึงโทรอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: