การโทรโดยใช้ Voice Over LTE (VoLTE)

คุณสามารถโทรออกแบบคุณภาพสูงด้วย VoLTE บน iPhone 6 หรือใหม่กว่าได้ โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องต้องใช้งานได้กับ VoLTE จึงจะสามารถโทรได้

ตรวจสอบผู้ให้บริการเครือข่ายและตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

การที่คุณจะสามารถใช้ VoLTE ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

  • ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ บัญชีของคุณที่ใช้กับผู้ให้บริการเครือข่าย และรุ่น iPhone ของคุณ
  • ผู้ให้บริการเครือข่าย บัญชีของผู้ให้บริการเครือข่าย ตำแหน่งที่ตั้ง และรุ่นโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณกำลังโทรหา

ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายจะรองรับ VoLTE เฉพาะบางเมืองหรือบางรหัสพื้นที่เท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่และบัญชีของคุณ 

คุณสามารถตรวจสอบการรองรับของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและคุณสมบัติสำหรับ iPhone เพื่อดูว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับ VoLTE หรือไม่

เปิด VoLTE

ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายจะเปิดคุณสมบัตินี้ไว้เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการดูว่า VoLTE เปิดอยู่หรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ และเปิด VoLTE หรือเปิดใช้งาน LTE

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อคุณพยายามจะเปิด VoLTE คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า "ไม่สามารถเปิดใช้งานสายโทรผ่าน LTE ได้ ในการเปิดใช้งานสายโทร LTE สำหรับบัญชีนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ” กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับบัญชีบางประเภท เช่น สายธุรกิจ และกับผู้ให้บริการเครือข่ายบางราย การเปิดใช้งาน VoLTE บนเครือข่ายเซลลูลาร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับ VoLTE อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ การโทร ข้อความตัวอักษร ข้อความ ข้อความเสียง และข้อมูลเซลลูลาร์ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

คุณอาจเห็นข้อความระบุว่าคุณต้องใส่ซิมการ์ดใหม่ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้กับซิมการ์ดเก่าๆ คุณอาจต้องมีซิมการ์ดใหม่เพื่อจะใช้ VoLTE ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

วันที่เผยแพร่: