วิธีใช้ Alex กับ VoiceOver และ ข้อความเป็นเสียงพูด บน iPhone หรือ iPad ของคุณ

ใน iOS 8 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้ Alex เป็นเสียงพูดภาษาอังกฤษของคุณสำหรับ VoiceOver, พูดหน้าจอ และพูดสิ่งที่เลือก

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

สิ่งที่คุณต้องมี

หากคุณมีอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเหล่านี้ คุณจะมีตัวเลือกเพื่อดาวน์โหลดและเปิดใช้งาน Alex ได้

 • iPad Pro
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 5s
 • iPad Air
 • iPad mini 2

อุปกรณ์ของคุณต้องมีเนื้อที่ว่างอย่างน้อย 870 MB เพื่อจะใช้ Alex

วิธีใช้ Alex

คุณสามารถเลือก Alex สำหรับ VoiceOver และสำหรับ พูดหน้าจอ และพูดสิ่งที่เลือก ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ใช้ Alex สำหรับ VoiceOver

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด

หากคุณใช้ภาษาอังกฤษบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก ภาษาถิ่นเริ่มต้น > ภาษาอังกฤษ (สหรัฐฯ) > Alex

หากอุปกรณ์ของคุณใช้ภาษาอื่นเป็นค่าเริ่มต้น คุณต้องเพิ่มภาษาอังกฤษให้เป็น ภาษาที่เลือกได้ วิธีทำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด > เพิ่มภาษาใหม่
 2. เลือกภาษาอังกฤษ (สหรัฐฯ)
 3. แตะปุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม ถัดจาก ภาษาอังกฤษ (สหรัฐฯ) จากรายชื่อ ภาษาที่เลือกได้
 4. เลือก Alex

ใช้ Alex สำหรับพูดหน้าจอ และพูดสิ่งที่เลือก

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > เสียงพูด > เสียง แล้วเลือก Alex

รอให้ Alex ดาวน์โหลดและติดตั้ง

หลังจากคุณเลือก Alex แล้ว หากคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi การดาวน์โหลดจะเริ่มขึ้น เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ของคุณจะติดตั้ง Alex เมื่อทำเสร็จแล้ว หากอุปกรณ์ของคุณใช้ภาษาอังกฤษ Alex จะเริ่มต้นพูด

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการติดตั้ง Alex แล้ว คุณสามารถลบเสียงได้โดยไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > เสียงพูด แล้วปัดนิ้วจากด้านขวาไปซ้ายบนเสียงนั้น จากนั้นแตะปุ่ม ลบ

วันที่เผยแพร่: