OS X Server: ใช้บริการ Caching กับ iOS 8

เรียนรู้ว่า iOS 8 เวอร์ชั่นใดใช้งานได้กับบริการ Caching ของ OS X Server

บริการ Caching ของ OS X Server อาจไม่สามารถเก็บแคชของการอัปเดต iOS 8.0 การบริการยังคง เก็บเนื้อหาแคชของ iOS รวมถึงแอป หนังสือ และเนื้อหาหลักสูตร iTunes U เช่นเดียวกับรายการอัปเดต OS X

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน iOS 8.1 และการอัปเดตในอนาคตจะเก็บเป็นแคชสำหรับอุปกรณ์หลังจากได้อัปเดตเป็น iOS 8.1

วันที่เผยแพร่: