หาก Apple Business Manager, Apple Business Essentials หรือ Apple School Manager ขอให้คุณอนุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่

บางครั้ง Apple จะอัปเดตข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ macOS, iOS, iPadOS หรือ tvOS โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ เมื่อมีการอัปเดตข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบ Apple Business Manager Administrator, ผู้ดูแลระบบ Apple Business Essentials หรือผู้ดูแลระบบ Apple School Manager จะต้องลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โปรแกรมและยอมรับข้อตกลงที่อัปเดต

เกี่ยวกับผู้ดูแลระบบ

บุคคลที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมขั้นต้นจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ในนามขององค์กรที่ลงทะเบียนด้วย

 • ข้อตกลง Apple Business Manager, ข้อตกลง Apple Business Essentials หรือข้อตกลง Apple School Manager
 • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ macOS
 • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ iOS
 • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ tvOS

หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว บุคคลดังกล่าวจะกลายเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple Business Manager, Apple Business Essentials หรือ Apple School Manager และยังสามารถกำหนดผู้ดูแลระบบเพิ่มได้สูงสุดอีกสี่คน

การยอมรับข้อตกลงที่อัปเดต

หลังจากที่ Apple อัปเดตหนึ่งในข้อตกลงเหล่านี้ ผู้ดูแลระบบ Apple Business Manager Administrator, ผู้ดูแลระบบ Apple Business Essentials หรือผู้ดูแลระบบ Apple School Manager จะต้องลงชื่อเข้าในเว็บไซต์ของโปรแกรมแล้วยอมรับข้อตกลงใหม่

 • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple School Manager โปรดลงชื่อเข้าใช้ https://school.apple.com
 • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple Business Manager หรือ Apple Business Essentials โปรดลงชื่อเข้าใช้ https://business.apple.com

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง

อุปกรณ์ที่ถูกกำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ใน Apple Business Manager, Apple Business Essentials หรือ Apple School Manager จะไม่ได้รับผลกระทบ หากคุณลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดบนอุปกรณ์ อุปกรณ์จะยังคงถูกกำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM เดิมและใช้การตั้งค่าเดิมระหว่างการตั้งค่า

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลจนกว่าจะยอมรับข้อตกลงใหม่

 • ผู้สอนและผู้จัดการของ Apple School Manager สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้และส่งหรือพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ แต่ฟังก์ชั่นอื่นๆ บนไซต์จะถูกปิดใช้งาน
 • ผู้จัดการของ Apple Business Manager หรือ Apple Business Essentials สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้และส่งหรือพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ แต่ฟังก์ชั่นอื่นๆ บนไซต์จะถูกปิดใช้งาน
 • ใน Apple Business Manager, Apple Business Essentials และ Apple School Manager คุณจะไม่สามารถกำหนดอุปกรณ์ใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกให้กำหนดรายการที่ซื้อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM เฉพาะโดยอัตโนมัติก็ตาม
 • เซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณอาจรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเช่น "403 T_C_NOT_SIGNED” เมื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์ของ Apple
 • ผู้ใช้งานชั้นเรียนจะไม่สามารถสร้าง อัปเดต หรือลบชั้นเรียนได้
วันที่เผยแพร่: