หาก Apple School Manager หรือโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ขอให้คุณรับรองข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่

บางครั้ง Apple จะอัพเดทข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ macOS, iOS หรือ tvOS โดยเฉพาะเมื่อมีการนำระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ออกใช้งาน เมื่อมีการอัพเดทข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบ Apple School Manager หรือตัวแทนโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์จะต้องลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โปรแกรมและยอมรับข้อตกลงที่อัพเดท

เกี่ยวกับผู้ดูแลระบบและตัวแทน

บุคคลที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมขั้นต้นและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ในนามขององค์กรที่ลงทะเบียน:

  • โปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ Apple หรือข้อตกลง Apple School Manager
  • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ macOS
  • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ iOS
  • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ tvOS

หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว บุคคลนี้จะกลายเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple School Manager (ASM) หรือตัวแทนในโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ (DEP) ใน ASM บุคคลนี้สามารถแต่งตั้งผู้ดูแลระบบได้สูงสุดอีก 4 คน ขณะที่ใน DEP จะมีตัวแทนเพียงคนเดียว

การยอมรับข้อตกลงที่อัพเดท

หลังจากที่ Apple อัพเดทข้อตกลงอันใดอันหนึ่งเหล่านี้ ผู้ดูแลระบบ ASM หรือตัวแทน DEP จะต้องลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โปรแกรมเพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple School Manager โปรดลงชื่อเข้าใช้ https://school.apple.com

หากคุณเป็นตัวแทนในโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ โปรดลงชื่อเข้าใช้ https://deploy.apple.com

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง

อุปกรณ์ที่ได้รับการมอบหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ใน Apple School Manager หรือโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์จะไม่ได้รับผลกระทบ หากคุณลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดบนอุปกรณ์ อุปกรณ์จะยังคงได้รับการมอบหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM เดิมและใช้การตั้งค่าเดิมระหว่างการตั้งค่า

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลจนกว่าจะยอมรับข้อตกลงใหม่:

  • ผู้สอนและผู้จัดการของ Apple School Manager สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้และส่งหรือสั่งพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ แต่ฟังก์ชันอื่นๆ บนไซต์จะถูกปิดใช้งาน
  • ผู้ดูแลระบบโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ตัวแทน) จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ได้จนกว่าตัวแทนจะยอมรับข้อตกลงที่อัพเดท
  • ใน ASM และ DEP คุณจะไม่สามารถมอบหมายอุปกรณ์ใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณได้ แม้จะเลือกให้มอบหมายรายการสั่งซื้อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM โดยอัตโนมัติก็ตาม
  • เซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณอาจรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาด "403 T_C_NOT_SIGNED” เมื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์ของ Apple
วันที่เผยแพร่: