หาก Apple Business Manager หรือ Apple School Manager ขอให้คุณอนุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่

บางครั้ง Apple จะอัพเดทข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ macOS, iOS หรือ tvOS โดยเฉพาะเมื่อมีการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ เมื่อมีการอัพเดทข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบ Apple School Manager หรือผู้ดูแลระบบ Apple Business Manager จะต้องลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โปรแกรมและยอมรับข้อตกลงที่อัพเดท

เกี่ยวกับผู้ดูแลระบบ

บุคคลที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมขั้นต้นจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ในนามขององค์กรที่ลงทะเบียนด้วย

  • ข้อตกลง Apple School Manager หรือข้อตกลง Apple Business Manager
  • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ macOS
  • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ iOS
  • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ tvOS

หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว บุคคลดังกล่าวจะกลายเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple School Manager, หรือ Apple Business Manager อีกทั้งใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager บุคคลดังกล่าวจะสามารถกำหนดผู้ดูแลระบบเพิ่มได้สูงสุดอีกสี่คน

การยอมรับข้อตกลงที่อัพเดท

หลังจากที่ Apple อัพเดทหนึ่งในข้อตกลงเหล่านี้ ผู้ดูแลระบบ Apple School Manager หรือผู้ดูแลระบบ Apple Business Manager จะต้องลงชื่อเข้าในเว็บไซต์ของโปรแกรมแล้วยอมรับข้อตกลงใหม่

  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple School Manager โปรดลงชื่อเข้าใช้ https://school.apple.com
  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบใน Apple Business Manager โปรดลงชื่อเข้าใช้ https://business.apple.com

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง

อุปกรณ์ที่ถูกกำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager จะไม่ได้รับผลกระทบ หากคุณลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดบนอุปกรณ์ อุปกรณ์จะยังคงถูกกำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM เดิมและใช้การตั้งค่าเดิมระหว่างการตั้งค่า

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลจนกว่าจะยอมรับข้อตกลงใหม่

  • ผู้สอนและผู้จัดการของ Apple School Manager สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้และส่งหรือพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ แต่ฟังก์ชั่นอื่นๆ บนไซต์จะถูกปิดใช้งาน
  • ผู้จัดการของ Apple Business Manager สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้และส่งหรือพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ แต่ฟังก์ชั่นอื่นๆ บนไซต์จะถูกปิดใช้งาน
  • ใน Apple School Manager และ Apple Business Manager คุณจะไม่สามารถกำหนดอุปกรณ์ใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกให้กำหนดรายการที่ซื้อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM เฉพาะโดยอัตโนมัติก็ตาม
  • เซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณอาจรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเช่น "403 T_C_NOT_SIGNED” เมื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์ของ Apple
วันที่เผยแพร่: