ครอบตัดรูปภาพของคุณเพื่อการสั่งซื้องานพิมพ์ใน iPhoto

เมื่อคุณสั่งซื้องานพิมพ์ iPhoto จะครอบตัดรูปภาพของคุณให้พอดีกับขนาดที่พิมพ์โดยอัตโนมัติ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้สามารถควบคุมการครอบตัดรูปภาพของคุณ

หากคุณต้องการจะเก็บรูปภาพของคุณในขนาดต้นฉบับ ให้สร้างเวอร์ชั่นสำเนาก่อนเป็นอันดับแรก คลิกรูปภาพและเลือก ทำสำเนา จากเมนู รูปภาพ

การครอบตัดรูปภาพเพื่อการสั่งซื้องานพิมพ์

  1. ในขณะดูรูปภาพที่คุณต้องการจะครอบตัด ให้คลิก แก้ไข

  2. คลิก ครอบตัด

  3. เลือกกล่องถัดจาก การจำกัด
  4. จากเมนูดึงลง การจำกัด เลือกอัตราส่วนภาพที่ตรงกับขนาดพิมพ์ที่คุณตั้งใจจะสั่งซื้อ หากต้องการสลับการครอบตัดระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง ให้เลือก "การจำกัดเป็นแนวนอน" หรือ "การจำกัดเป็นแนวตั้ง"

  5. ลากหน้าต่างครอบตัดบนภาพเพื่อไฮไลท์ส่วนที่คุณต้องการจะเก็บไว้ หากคุณต้องการเลือกให้มีขนาดเล็กกว่าที่แสดงไว้ ให้ลากที่มุมหน้าต่างครอบตัด เมื่อคุณพอใจกับการเลือกของคุณแล้ว จึงคลิก เสร็จสิ้น

อัตราส่วนการครอบตัดที่แนะนำ

อเมริกาเหนือ

ขนาดที่พิมพ์ กระเป๋าเงิน 4x6 นิ้ว 5x7 นิ้ว 8x10 นิ้ว 16x20 นิ้ว 20x30 นิ้ว
ขนาดที่ครอบตัด 2x3, 4x6, 20x30 2x3, 4x6, 20x30 5x7 8x10, 16x20 8x10, 16x20 2x3, 4x6, 20x30

ยุโรป

ขนาดที่พิมพ์ 5x8 ซม. 10x15 ซม. 13x18 ซม. 15x20 ซม. 20x25 ซม.

20x30 ซม.

ขนาดที่ครอบตัด 2x3, 4x6, 20x30 2x3, 4x6, 20x30 5x7 8x10, 16x20 8x10, 16x20 2x3, 4x6, 20x30

ญี่ปุ่น

ขนาดที่พิมพ์ L (127x89 มม.) KG (152x102 มม.) 2L (178x127 มม.) 6P (254x203 มม.) A4 (297x210 มม.) 4P (305x254 มม.)
ขนาดที่ครอบตัด 5x7 2x3, 4x6, 20x30 5x7 8x10, 16x20 5x7 กำหนดเอง: 5x6

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

ขนาดที่พิมพ์ 4x (2.5x3.5 นิ้ว) 4x6 5x7 8x10 16x20 20x30
ขนาดที่ครอบตัด 5x7 2x3, 4x6, 20x30 5x7 8x10, 16x20 8x10, 16x20 2x3, 4x6, 20x30

สิงคโปร์

ขนาดที่พิมพ์ 4x2R (2.5x3.5 นิ้ว) 4R (4x6 นิ้ว) 4D (4.5x6 นิ้ว) 5R (5x7 นิ้ว) 8R (8x10 นิ้ว) 16x20 นิ้ว 20x30 นิ้ว
ขนาดที่ครอบตัด 5x7 2x3, 4x6, 20x30 4x3 5x7 8x10, 16x20 8x10, 16x20 2x3, 4x6, 20x30

ฮ่องกง

ขนาดที่พิมพ์ 4x2R (2.5x3.5 นิ้ว) 3R (3.5x5 นิ้ว) 4R (4x6 นิ้ว) 4D (4.5x6 นิ้ว) 5Y (5x7 นิ้ว) 8R (8x10 นิ้ว) 16x20 นิ้ว 20x30 นิ้ว
ขนาดที่ครอบตัด 5x7 กำหนดเอง: 7x10 2x3, 4x6, 20x30 4x3 5x7 8x10, 16x20 8x10, 16x20 2x3, 4x6, 20x30

หากคุณวางแผนจะสั่งซื้องานพิมพ์ภาพเดียวกันในขนาดอื่น ให้สร้างสำเนาเพิ่มเติมของรูปภาพนั้นเพื่อคุณจะสามารถใช้อัตราส่วนในการครอบตัดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขนาดที่พิมพ์ หากคุณไม่ต้องการสร้างสำเนารูปภาพ คุณสามารถครอบตัดภาพสำหรับการสั่งซื้อของคุณแล้วค่อยแปลงกลับเป็นรูปภาพต้นฉบับได้ เมื่อคุณสั่งซื้อเสร็จแล้ว ให้ไปที่ รูปภาพ > แปลงกลับเป็นต้นฉบับ

วันที่เผยแพร่: