การยกเลิกการลงทะเบียน iMessage ใน iPhone หรือทางออนไลน์

หากคุณเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple และไม่ได้รับข้อความ SMS/MMS คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียน iMessage

ยกเลิกการลงทะเบียน iMessage ใน iPhone

หากคุณยังมี iPhone เครื่องของคุณอยู่ คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียน iMessage ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. หากคุณโอนย้ายซิมการ์ดจาก iPhone ไปยังโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple ให้ใส่กลับไว้ใน iPhone
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์แล้ว
  3. แตะการตั้งค่า > ข้อความ แล้วปิด iMessage

ยกเลิกการลงทะเบียน iMessage ทางออนไลน์

หากคุณไม่สามารถเข้าถึง iPhone ได้ คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียน iMessage ทางออนไลน์ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะถูกลบออกจากบริการ iMessage หลังจากนั้น คุณควรที่จะสามารถรับข้อความตัวอักษรได้ในทันที อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์บางรุ่นของ Apple อาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการจดจำว่าคุณไม่ได้ใช้ iMessage อีกต่อไปแล้วเมื่อมีผู้ส่งข้อความถึงคุณ

หากมีคนส่ง iMessage ถึง Apple ID ของคุณ คุณจะได้รับข้อความนั้นในอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นๆ หากมีคนส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณจะได้รับข้อความเฉพาะในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

วันที่เผยแพร่: