iOS: เกี่ยวกับความสามารถในการวินิจฉัย

iOS มีความสามารถในการวินิจฉัยต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับแผนก IT ขององค์กร นักพัฒนาและ AppleCare

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

สำหรับความสามารถในการวินิจฉัยแต่ละอย่างเหล่านี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปลดล็อคอุปกรณ์ของตนและยินยอมที่จะเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือจะถูกเข้ารหัสไว้ด้วยรหัสที่ไม่ได้แชร์กับ Apple สำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน เชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นยังสามารถเข้าใช้งานบริการเหล่านี้แบบไร้สายได้อีกด้วย

1. com.apple.mobile.pcapd

pcapd รองรับแพ็คเกจการวินิจฉัยที่เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับแก้ไขปัญหาและการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอปบนอุปกรณ์ รวมถึงการเชื่อมต่อ VPN ขององค์กร ใน iOS 8 และใหม่กว่า ความสามารถนี้จะถูกจำกัดสำหรับอินเทอร์เฟซ USB และไม่สามารถเข้าใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้อีกต่อไป คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ developer.apple.com/library/ios/qa/qa1176

2. com.apple.mobile.file_relay

file_relay รองรับการคัดลอกข้อมูลการวินิจฉัยที่จำกัดจากอุปกรณ์ บริการนี้แยกจากข้อมูลสำรองที่ผู้ใช้สร้างขึ้น โดยไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์และเคารพการป้องกันข้อมูลของ iOS วิศวกรรมของ Apple จะใช้ file_relay บนอุปกรณ์ภายในเพื่อทำให้การกำหนดค่าของลูกค้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม AppleCare สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ตามความยินยอมของผู้ใช้ ใน iOS และใหม่กว่า ความสามารถนี้ต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมก่อนใช้

3. com.apple.mobile.house_arrest

house_arrest ถูกใช้โดย iTunes เพื่อถ่ายโอนเอกสารไปและมาจากอุปกรณ์ iOS สำหรับแอปที่รองรับฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งยังถูกใช้โดย Xcode เพื่อช่วยถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบไปยังอุปกรณ์ในขณะที่แอปอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iOS: การเตือน 'เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้'
iOS: การซิงค์ข้อมูลของคุณกับ iTunes

วันที่เผยแพร่: