เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและบริการหาตำแหน่งที่ตั้งใน iOS และ iPadOS

ดูว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและบริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบน iPhone, iPad และ iPod touch ได้อย่างไร

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน iOS และ iPadOS ขึ้นไปช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าแอพใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุญาตแอพเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ใช้กล้อง เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพและอัพโหลดภาพไปยังแอพนั้นได้ นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตการเข้าถึงรายชื่อของคุณเพื่อให้แอพรับส่งข้อความสามารถค้นหาเพื่อนที่ใช้แอพเดียวกันอยู่ได้อีกด้วย

ในการตั้งค่า >ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่าแอพใดที่คุณได้อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบางอย่าง รวมถึงให้สิทธิ์หรือเพิกถอนการเข้าถึงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงคุณสมบัติต่อไปนี้

 • บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
 • รายชื่อ
 • ปฏิทิน
 • เตือนความจำ
 • รูปภาพ
 • บลูทูธ
 • ไมโครโฟน
 • การรู้จำคำพูด
 • กล้อง
 • สุขภาพ
 • HomeKit
 • สื่อและ Apple Music
 • การวิจัย
 • ไฟล์และโฟลเดอร์
 • การเคลื่อนไหวและฟิตเนส

บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเลือกประเภทของข้อมูลจากรายการนี้เพื่อดูว่าแอพใดที่ขออนุญาตใช้ข้อมูลดังกล่าว แอพจะไม่ปรากฏบนรายการนี้จนกว่าจะขออนุญาตใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิ่มหรือลบสิทธิ์อนุญาตจากแอพใดก็ตามที่ได้ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล แอพสามารถใช้ประเภทข้อมูลในการตั้งค่านั้นเฉพาะเมื่อแอพได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น 

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud แอพจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึง iCloud Drive ได้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถดูและจัดการแอพที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ iCloud ภายใต้ iCloud ในการตั้งค่าได้เช่นกัน 

หากคุณอนุญาตให้แอพหรือเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นใช้ข้อมูลหรือตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ คุณจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และหลักปฏิบัติของแอพและเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และหลักปฏิบัติของแอพและเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่พวกเขาจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ Apple เก็บรวบรวมไว้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

วิธีการที่อุปกรณ์ใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อคุณอนุญาต บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะอนุญาตให้แอพและเว็บไซต์ต่างๆ (รวมทั้งแผนที่ กล้อง สภาพอากาศ และแอพอื่นๆ) สามารถใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเซลลูลาร์1, Wi-Fi2, เครือข่ายระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)3 และ Bluetooth 4 เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณ5

แอพที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนหน้าจอได้ รวมถึงแอพแผนที่ จะบอกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ (โดยประมาณ) โดยใช้เครื่องหมายสีน้ำเงิน ในแอพแผนที่ หากไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างชัดเจน คุณจะเห็นวงกลมสีน้ำเงินรอบๆ เครื่องหมาย ขนาดของวงกลมจะแสดงถึงความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ยิ่งวงกลมมีขนาดเล็ก ก็ยิ่งมีความแม่นยำสูง เมื่อบริการหาตำแหน่งที่ตั้งทำงานอยู่ ไอคอนลูกศรสีดำหรือสีขาวจะปรากฏในแถบสถานะ 

แผนที่ เส้นทาง และแอพที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับบริการรับส่งข้อมูล บริการรับส่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจไม่ได้มีให้บริการในทุกพื้นที่ ทำให้แผนที่ เส้นทาง หรือข้อมูลที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งเป็นหลักอาจไม่สามารถใช้งานได้ ไม่แม่นยำ หรือไม่สมบูรณ์ โปรดเปรียบเทียบข้อมูลที่ระบุไว้ในอุปกรณ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และทำตามเครื่องหมายต่างๆ ที่ให้ไว้เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว

ให้อนุญาตแอพในการใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ครั้งแรกที่แอพพยายามเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แอพจะต้องขออนุญาตคุณก่อน คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าแอพใดกำลังขออนุญาตใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ รวมถึงบอกเหตุผลการขออนุญาตเข้าถึงของนักพัฒนาแอพ

บางแอพจะขอใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในระหว่างที่ใช้งานแอพนั้นเท่านั้น แอพนั้นถูกพิจารณาว่า "ใช้งานอยู่" เมื่อคุณใช้งานอยู่ในเบื้องหน้าหรือเมื่อกำลังใช้ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเบื้องหลัง ซึ่งในกรณีนี้จะมีรูปเม็ดยาสีน้ำเงินปรากฏขึ้นในแถบสถานะของคุณ

หากคุณให้สิทธิ์แอพแบบ "ในระหว่างใช้" แอพอาจขออนุญาตใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากคุณเมื่ออยู่ในเบื้องหลัง

เมื่อคุณอนุญาตให้แอพใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในเบื้องหลัง อุปกรณ์ของคุณจะเตือนคุณเป็นระยะๆ ว่าแอพกำลังใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นบนแผนที่ และคุณจะถูกถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้แอพใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในเบื้องหลังต่อไปหรือไม่

ใน iOS 13 และ iPadOS 13 คุณสามารถแตะ "อนุญาตครั้งเดียว" เพื่อให้แอพเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับหนึ่งเซสชัน (ครั้งเดียว) เท่านั้น หากคุณปิดแล้วเปิดแอพขึ้นใหม่ และแอพพยายามเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณอีกครั้ง แอพจะขออนุญาตจากคุณอีกครั้ง แอพจะไม่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจนกว่าจะขออนุญาตและคุณได้ให้อนุญาตแล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาและสามารถอัพเดทการตั้งค่าของคุณได้ที่การตั้งค่า < ความเป็นส่วนตัว < บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

เปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถเปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ในระหว่างที่ใช้กระบวนการผู้ช่วยติดตั้ง หรือจะเปิดในภายหลังผ่านการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งก็ได้ คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้แอพและบริการของระบบใดมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อบริการตำแหน่งที่ตั้งปิดอยู่ แอพจะไม่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งในเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังได้ ซึ่งจะเป็นการจำกัดประสิทธิภาพการทำงานของแอพของ Apple และแอพของผู้ให้บริการรายอื่นหลายๆ แอพ

หากคุณต้องการจะรีเซ็ตการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว เมื่อรีเซ็ตการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวแล้ว แอพจะหยุดใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจนกว่าคุณจะอนุญาต

การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการของระบบ

ปรับปรุงความแม่นยำของ GPS

ความแม่นยำของ GPS จะขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียม GPS ที่สามารถมองเห็นได้ การค้นหาตำแหน่งดาวเทียมที่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดอาจใช้เวลาหลายนาที โดยความแม่นยำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป หากต้องการปรับปรุงความแม่นยำของ GPS ให้ทำดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าวันที่ เวลา และโซนเวลาบนอุปกรณ์ถูกต้องแล้ว ในการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา หากเป็นไปได้ ให้ใช้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 • รักษามุมมองในแนวต่างๆ ให้ชัดเจนอยู่เสมอ กำแพง หลังคารถ อาคารสูง ภูเขา และสิ่งกีดขวางอื่นๆ สามารถปิดกั้นเส้นทางการมองเห็นของดาวเทียม GPS ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ อุปกรณ์ของคุณจะใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ จนกว่าจะสามารถมองเห็นดาวเทียม GPS ได้อีกครั้ง

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้ Wi-Fi ที่ใช้ข้อมูลสาธารณะและระบบเซลลูลาร์

หากบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่ อุปกรณ์จะส่งตำแหน่งที่ตั้งพร้อมกับจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของฮอตสปอต Wi-Fi และเสาส่งสัญญาณเซลลูลาร์ที่อยู่ใกล้เคียงไปยัง Apple เป็นระยะ เพื่อเพิ่มข้อมูลตำแหน่งฮอตสปอต Wi-Fi และเสาส่งสัญญาณเซลลูลาร์ลงในฐานข้อมูลที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะของ Apple หากคุณกำลังเดินทาง (เช่น อยู่ในรถ) และเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ iOS ที่เปิดใช้งาน GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง GPS ความเร็วในการเดินทาง และความกดอากาศไปยัง Apple เป็นระยะ เพื่อใช้สร้างฐานข้อมูลการจราจรบนท้องถนนที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะและข้อมูลความกดอากาศในร่มของ Apple ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ได้ข้อมูลจากสาธารณะซึ่งรวบรวมโดย Apple นั้นจะถูกจัดเก็บด้วยการเข้ารหัสและไม่นำไปใช้ในการระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว

เกี่ยวกับบลูทูธ ข้อมูล และบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

ใน iOS 13 และ iPadOS 13 แอพต้องขออนุญาตก่อนจึงจะใช้บลูทูธได้ ยกเว้นเมื่อเล่นไฟล์เสียงไปยังอุปกรณ์บลูทูธ ซึ่งไม่ต้องขออนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตบลูทูธของอุปกรณ์ได้ที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว >บลูทูธ

เกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณระหว่างการโทรฉุกเฉิน

เพื่อความปลอดภัย อาจมีการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง iPhone เมื่อคุณโทรฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานบริการหาที่ตั้งหรือไม่ก็ตาม

ดูเพิ่มเติม

 • ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการหาตำแหน่งเพื่อติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณในแผนที่และแอพอื่นๆ ได้จากคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple กับความเป็นส่วนตัว

1. iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular): ตรวจสอบว่าข้อมูลเซลลูลาร์เปิดอยู่ในการตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ข้อมูลเซลลูลาร์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้สมัครใช้แผนค่าบริการรับส่งข้อมูลเซลลูลาร์ก็ตาม วิธีนี้จะทำให้อุปกรณ์สามารถปรับเทียบเครื่องเองได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลเวลาและตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องปิดใช้งานรหัส PIN ของซิม 
2. อุปกรณ์ iOS และ iPadOS ที่จำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่และเยอรมนีอาจใช้คำว่า Wireless LAN (WLAN) แทนคำว่า Wi-Fi
3. GPS พร้อมใช้งานบน iPhone และ iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular
4. บลูทูธจะตอบโต้กับ iBeacons เพื่อให้วิธีการในการสร้างและติดตามพื้นที่ที่แสดงข้อมูลที่ระบุตัวตนบางอย่าง
5. อุปกรณ์ iOS และ iPadOS ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเซลลูลาร์จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง (หากมีเครือข่าย Wi-Fi พร้อมใช้งาน) แอพของผู้ให้บริการรายอื่นบางตัวต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อการติดตามในระดับภูมิภาค หากล็อคอุปกรณ์ไว้ด้วยรหัสผ่าน คุณสมบัตินี้อาจถูกจำกัดหรือทำงานได้ไม่แม่นยำ

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: