วิธีค้นหาหมายเลขกรณีหรือ ID การซ่อมของคุณ

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple, ขอรับบริการซ่อมแซมทางออนไลน์ หรือนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยัง Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณจะได้รับหมายเลขกรณีและ/หรือ ID การซ่อมของคุณ

หากต้องการค้นหาหมายเลขกรณีหรือ ID การซ่อมสำหรับบริการช่วยเหลือ การบริการ หรือการซ่อมแซม ให้ลงชื่อเข้าใช้ บริการช่วยเหลือของฉัน ด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อเริ่มรับบริการช่วยเหลือ การบริการ หรือการซ่อมแซม จากนั้นดูที่ใต้ส่วนกิจกรรมล่าสุด 

สำหรับการบริการและการซ่อมแซม คุณสามารถค้นหา ID การซ่อมในอีเมลยืนยันที่ได้รับจาก Apple ได้ด้วยเช่นกัน 

วันที่เผยแพร่: