ฉันจะค้นหา ID กรณีหรือการซ่อมของฉันได้ที่ใด

เรียนรู้วิธีค้นหา ID กรณีหรือการซ่อมของคุณ

เมื่อคุณขอรับบริการซ่อมแซมทางออนไลน์หรือนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยัง Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณจะได้รับ ID กรณีหรือการซ่อมของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดู ID การซ่อมของคุณได้ในอีเมลยืนยันที่คุณได้รับจาก Apple อีกด้วย 

วันที่เผยแพร่: