กู้คืน Apple TV ผ่าน iTunes

ดูสิ่งที่ควรทำหาก Apple TV ของคุณไม่เริ่มต้นระบบหลังอัพเดทซอฟต์แวร์

หากพบปัญหาในระหว่างอัพเดทซอฟต์แวร์ใน Apple TV ของคุณ ให้ถอดปลั๊ก Apple TV แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นลองอัพเดทซอฟต์แวร์อีกครั้ง หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับ Apple TV ของคุณ

หากคุณมี Apple TV 4K

หากคุณเห็น  ขณะกำลังอัพเดทซอฟต์แวร์ใน Apple TV 4K ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณมี Apple TV (รุ่นที่ 4) หรือรุ่นก่อนหน้า

หากคุณเห็น  ขณะพยายามอัพเดทซอฟต์แวร์ใน Apple TV ของคุณ คุณสามารถกู้คืนโดยใช้ iTunes ได้

สิ่งที่คุณต้องมี

 • คอมพิวเตอร์ที่มี iTunes
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • สาย USB-C สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 4) หรือสาย Micro-USB สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือรุ่นก่อนหน้า)

หากคุณไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ จองเวลานัดหมายที่ Genius Bar หรือ ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

กู้คืน Apple TV ของคุณ

 1. ถอดสาย HDMI และสายไฟออกจาก Apple TV
 2. เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุด
 3. ต่อสาย USB-C ที่ด้านหลังของ Apple TV (รุ่นที่ 4) สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้ใช้สาย Micro-USB ใช้สายของรุ่นที่คุณใช้ อย่าเชื่อมต่อสาย Lightning to USB Cable กับ Apple TV
 4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB-C หรือ Micro-USB กับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์
 5. สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือ 4) ให้ต่อสายไฟ สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 2) ไม่ต้องเชื่อมต่อสาย
 6. ใน iTunes คุณควรเห็นหน้าสรุปของ Apple TV หากคุณไม่เห็นหน้าสรุปของ Apple TV ให้คลิก ไอคอน Apple TV ที่มุมซ้ายด้านบน
 7. คลิกกู้คืน Apple TV อย่าถอดสายใดๆ ในขณะที่กำลังกู้คืน เวลาที่ใช้ในการกู้คืน Apple TV ของคุณขึ้นกับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 8. เมื่อ Apple TV กู้คืนเสร็จแล้ว ให้ถอดสาย USB-C หรือสาย Micro-USB และสายไฟ หากเชื่อมต่ออยู่ จากนั้นเชื่อมต่อสาย HDMI และสายไฟกับ Apple TV ของคุณ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หาก Apple TV ไม่ปรากฏใน iTunes หรือคุณเห็นข้อผิดพลาดการกู้คืน 1603 หรือ 1611 ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้สาย USB-C หรือ Micro-USB ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่ สายบางประเภทที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจรองรับเฉพาะการชาร์จผลิตภัณฑ์เหล่านั้น (และไม่รองรับการส่งข้อมูล) หรืออาจทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาพร้อมกับสายประเภทนั้นเท่านั้น 

หากคุณไม่สามารถกู้คืน Apple TV หรือคุณยังคงเห็นหน้าจอเชื่อมต่อกับ iTunes ให้นำ Apple TV ไปที่ Apple Retail Store หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม หาก Apple TV ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันแล้ว คุณอาจต้องจ่ายค่าบริการในการวินิจฉัยหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่

วันที่เผยแพร่: