กู้คืน Apple TV ผ่าน iTunes

ดูสิ่งที่ควรทำหาก Apple TV ของคุณไม่เริ่มต้นระบบหลังอัพเดทซอฟต์แวร์

หากพบปัญหาระหว่างที่อัพเดทซอฟต์แวร์ใน Apple TV ของคุณ ให้ถอดปลั๊ก Apple TV แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นลองใช้รายการอัพเดทซอฟต์แวร์อีกครั้ง หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับ Apple TV ของคุณ

หากคุณมี Apple TV 4K

หากคุณเห็น  ขณะที่พยายามอัพเดทซอฟต์แวร์บน Apple TV ของคุณ หรือเห็นหน้าจอสีดำบนทีวีและเห็นไฟ LED กะพริบที่ด้านหน้าของ Apple TV ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณมี Apple TV HD หรือรุ่นก่อนหน้า

หากคุณเห็น  ขณะที่พยายามอัพเดทซอฟต์แวร์ หรือเห็นหน้าจอสีดำบนทีวี และเห็นไฟ LED กะพริบบน Apple TV ของคุณ คุณสามารถกู้คืน Apple TV ด้วย iTunes ได้

สิ่งที่คุณต้องมี

 • คอมพิวเตอร์ที่มี iTunes
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • สาย USB-C สำหรับ Apple TV HD หรือสาย Micro-USB สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือรุ่นก่อนหน้า)

หากคุณไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ ให้จองเวลานัดหมายที่ Genius Bar หรือติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

กู้คืน Apple TV ของคุณ

 1. ถอดสาย HDMI และสายไฟออกจาก Apple TV
 2. เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุด
 3. เสียบสาย USB-C ที่ด้านหลัง Apple TV HD ของคุณ สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้ใช้สาย Micro-USB ใช้สายของรุ่นที่คุณใช้ อย่าเชื่อมต่อสาย Lightning to USB กับ Apple TV
 4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB-C หรือ Micro-USB กับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์
 5. สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือ HD) ให้เสียบสายไฟ สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 2) ไม่ต้องเสียบสาย
 6. ใน iTunes คุณควรเห็นหน้าสรุปของ Apple TV หากคุณไม่เห็นหน้าสรุปของ Apple TV ให้คลิก ไอคอน Apple TV ที่มุมซ้ายด้านบน
 7. คลิกกู้คืน Apple TV อย่าถอดสายใดๆ ในขณะที่กำลังกู้คืน เวลาที่ใช้ในการกู้คืน Apple TV ของคุณขึ้นกับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 8. เมื่อ Apple TV กู้คืนเสร็จแล้ว ให้ถอดสาย USB-C หรือสาย Micro-USB และสายไฟ หากเชื่อมต่ออยู่ จากนั้นเชื่อมต่อสาย HDMI และสายไฟกับ Apple TV ของคุณ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หาก Apple TV ไม่ปรากฏใน iTunes หรือคุณเห็นข้อผิดพลาดในการกู้คืน 1603 หรือ 1611 ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้สาย USB-C หรือ Micro-USB ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่ สายบางประเภทที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจรองรับเฉพาะการชาร์จผลิตภัณฑ์เหล่านั้น (และไม่รองรับการส่งข้อมูล) หรืออาจทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาพร้อมกับสายประเภทนั้นเท่านั้น 

หากคุณไม่สามารถกู้คืน Apple TV หรือคุณยังคงเห็นหน้าจอเชื่อมต่อกับ iTunes ให้นำ Apple TV ไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: