หากคุณไม่สามารถดู iTunes Extras ได้

ดูข้อมูลช่วยเหลือเมื่อคุณไม่สามารถดูหรือเล่น iTunes Extras ขณะดูภาพยนตร์ที่คุณซื้อมาจาก iTunes Store


ภาพยนตร์ที่มี iTunes Extras จะมีป้ายกำกับในหน้าผลิตภัณฑ์ของเรื่องนั้นใน iTunes Store คุณสามารถดู iTunes Extras เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากต้องการแสดง iTunes Extras บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณในโหมดแนวนอน

iTunes Extras อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi และลองอีกครั้ง หากคุณใช้ iPhone หรือ iPad ที่มีการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับแอพทีวีหรือวิดีโอในการตั้งค่า

ตรวจสอบเพื่อดูว่าภาพยนตร์มี iTunes Extras หรือไม่

ภาพยนตร์บางเรื่องไม่ได้มาพร้อมกับ iTunes Extras หากต้องการดูว่าภาพยนตร์เรื่องที่คุณซื้อมี iTunes Extras หรือไม่ ให้ค้นหาภาพยนตร์ในรายการที่ซื้อ1 บน iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือในคลัง iTunes บน Mac หรือ PC แตะหรือคลิกภาพยนตร์เพื่อดูเพจรายละเอียด หากภาพยนตร์มี iTunes Extras คุณจะเห็นป้ายกำกับ iTunes Extras

หากคุณไม่ได้ซื้อภาพยนตร์ในเวอร์ชั่นความละเอียดสูง (HD) ภาพยนตร์ดังกล่าวจะไม่มี iTunes Extras ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสลับระหว่าง SD และ HD

หากคุณเช่าภาพยนตร์ ภาพยนตร์นั้นจะไม่มี iTunes Extras เช่นเดียวกัน


อัพเดทซอฟต์แวร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOStvOS และ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด

 

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังคงไม่สามารถดู iTunes Extras ของคุณ คุณสามารถรายงานปัญหาเกี่ยวกับรายการที่คุณซื้อ

หากคุณซื้อภาพยนตร์ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2014

หากคุณซื้อภาพยนตร์ที่มี iTunes Extras ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2014 คุณสามารถดาวน์โหลด iTunes Extras ต้นฉบับ (หากมี) จาก iTunes Store ได้บน Mac หรือ PC ที่มี iTunes ได้ด้วย

เมื่อคุณดาวน์โหลด iTunes Extras รายการดังกล่าวจะปรากฏเป็นรายการแยกต่างหากในคลังของคุณ

1. หากต้องการดูสินค้าที่ซื้อในอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้เปิดแอพ iTunes Store จากนั้นบน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะอื่นๆ > สินค้าที่ซื้อแล้ว > ภาพยนตร์ บน iPad ให้แตะสินค้าที่ซื้อแล้ว > ภาพยนตร์ แตะภาพยนตร์เพื่อไปที่หน้ารายละเอียด

วันที่เผยแพร่: