หากคุณซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager

ดูว่าการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ใช้งานกับ Apple School Manager หรือ Apple Business Manager อย่างไร

หาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple TV ของคุณได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยน

หากคุณส่ง iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple TV ให้กับ Apple เพื่อรับบริการซ่อม ให้ยกเลิกการกำหนดอุปกรณ์จากเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณก่อนที่จะส่งให้กับ Apple ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์อาจส่งกลับมาที่คุณโดยไม่มีการซ่อม คุณสามารถกำหนดอุปกรณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM อีกครั้งหลังจากที่ซ่อมแล้ว

หาก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เปลี่ยน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple TV ที่ลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager การเปลี่ยนดังกล่าวควรจะปรากฏใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager ภายในสี่ชั่วโมง อุปกรณ์จะถูกกำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) เดียวกันกับอุปกรณ์เดิมของคุณ

หาก Mac ของคุณได้รับการซ่อม

หาก Mac ของคุณได้รับการลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager เครื่องนั้นจะยังคงลงทะเบียนต่อไปเมื่อรับบริการซ่อม

วันที่เผยแพร่: