หากคุณซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager

ดูว่าการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ใช้งานกับ Apple School Manager หรือ Apple Business Manager อย่างไร

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการซ่อมด้วย Apple Business Essentials โปรดใช้คู่มือผู้ใช้ Apple Business Essentials

หาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple TV ของคุณได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยน

ก่อนที่คุณจะส่งหรือนำ iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple TV เข้ารับการซ่อมแซม ให้ยกเลิกการมอบหมายจากเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณใน Apple School Manager หรือยกเลิกการมอบหมายจากเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณใน Apple Business Manager ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์อาจส่งกลับมาที่คุณโดยไม่มีการซ่อม คุณสามารถกำหนดอุปกรณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MDM อีกครั้งหลังจากที่ซ่อมแล้ว

หาก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เปลี่ยน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple TV ที่ลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager การเปลี่ยนดังกล่าวควรจะปรากฏใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager ภายใน 2 ชั่วโมง คุณสามารถกำหนดการเปลี่ยนนั้นให้กับเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณได้

หาก Mac ของคุณได้รับการซ่อม

หาก Mac ของคุณได้รับการลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager เครื่องนั้นจะยังคงลงทะเบียนต่อไปเมื่อรับบริการซ่อม

วันที่เผยแพร่: