เซิร์ฟเวอร์การอัปเดตซอฟต์แวร์: เครื่องลูกข่ายในเครือข่ายแบบปิดจำเป็นต้องใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อค้นหาแล้วติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์

เครื่องลูกข่ายในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบปิดอาจไม่สามารถเห็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ใน Mac App Store

 

Mac App Store จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้เพื่่อแสดงผลการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากเครื่องลูกข่ายในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบปิด คุณอาจเห็นข้อความเตือนเมื่อลองตรวจสอบการอัปเดต "App Store ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับ App Store ได้" การคลิกดำเนินการต่อในการเตือนนี้จะแสดงผลบานหน้าต่างอัปเดตที่ไม่มีรายการอัปเดต และข้อความว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ the App Store ได้"

ในการอัปเดตสำหรับ Mac ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบปิด:

วันที่เผยแพร่: