การปิดใช้งานบริการเมลบน OS X Server

คุณสามารถปรับแต่งบริการเมลใดที่จะทำงานใน OS X Server ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดใช้งาน POP หากคุณต้องการใช้ IMAP โดยเฉพาะ

Server.app 3.1 และใหม่กว่ามาพร้อมกับการตรวจสอบบริการเซิร์ฟเวอร์เมลทั้งหมด การตรวจสอบนี้จะทำให้แน่ใจว่าบริการทั้งหลายที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เมลจะทำงานเมื่อเซิร์ฟเวอร์เมลเริ่มการทำงาน ในการอนุญาตการปรับแต่งของ OS X Mail Server คุณต้องปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

 1. ใช้คำสั่ง Terminal นี้เพื่อปิดใช้งานการตรวจสอบบริการทั้งหมดที่ดำเนินการเมื่อบริการเมลเริ่มทำงาน

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. เลือกบริการที่คุณต้องการเปิดหรือปิดการใช้งาน บริการใดๆ ต่อไปนี้สามารถเปิดใช้งาน (= yes) หรือปิดใช้งาน (= no)  ได้โดยใช้คำสั่ง serveradmin ใน Terminal โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ทุกอย่างจะตั้งค่าไว้ที่ "yes"

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. หยุดการทำงานเซิร์ฟเวอร์เมลแล้วรอ 30 วินาทีเพื่อให้หยุดการทำงานโดยสมบูรณ์
 4. เริ่มการทำงานเซิร์ฟเวอร์เมล การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปข้างต้นควรมีผลแล้ว

การตั้งค่าเหล่านี้สามารถรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นได้หากต้องการโดยตั้งค่าแต่ละรายการให้เป็น "yes" หรือโดยการตั้งค่า skip_global_service_check เป็น no เมื่อเซิร์ฟเวอร์เมลหยุดการทำงานแล้วเริ่มการทำงานใหม่แล้ว บริการจะเปิดใช้งานอีกครั้งหากตั้งค่าไว้ว่า yes

วันที่เผยแพร่: