เกี่ยวกับข้อมูลระบบบน Mac

ใช้แอพข้อมูลระบบเพื่อดูสรุปข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของ Mac


ข้อมูลระบบจะบอกข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Mac ตลอดจนเครือข่ายและอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ใน OS X บางเวอร์ชั่น แอพนี้จะเรียกว่า "ตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ"

 

เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac นี้ เพื่อดูภาพรวมของ Mac รวมถึงรุ่นของ Mac, โปรเซสเซอร์, หน่วยความจำ, เลขประจำเครื่อง และเวอร์ชั่นของ macOS หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลระบบ ให้คลิกปุ่มรายงานระบบ

หากต้องการเปิดข้อมูลระบบโดยตรง ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ และลือกเมนู Apple () > ข้อมูลระบบ และคุณยังสามารถใช้ Spotlight เพื่อค้นหาข้อมูลระบบ หรือเปิดจากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ ในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น 

ข้อมูลระบบจะเปิดรายงานระบบสำหรับ Mac ของคุณ:

เลือกรายการในแถวด้านข้างเพื่อดูข้อมูลแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น ส่วนฮาร์ดแวร์จะแสดงเลขประจำเครื่องของ Mac ส่วนหน่วยความจำจะแสดงว่ามี RAM ติดตั้งในสล็อตหน่วยความจำแต่ละรายการเป็นจำนวนเท่าใด และส่วนซอฟต์แวร์จะแสดงว่า Mac ใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบ (ดิสก์โวลุ่มเริ่มต้นระบบ) ใดอยู่ คุณสามารถใช้ส่วนเครือข่ายและยูทิลิตี้เครือข่าย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ

หากต้องการให้ข้อมูลระบบอ่านเลขประจำเครื่องของคุณให้ฟัง คุณก็สามารถเลือก ไฟล์ > พูดเลขประจำเครื่อง

หากต้องการบันทึกสำเนารายงานระบบ ให้เลือก ไฟล์ > บันทึก

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลระบบ ให้เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ข้อมูลระบบ

วันที่เผยแพร่: