สถานที่ซื้อเครดิต VPP สำหรับ Apple School Manager และ Apple Business Manager

องค์กรธุรกิจที่ลงทะเบียนในแอพและหนังสือสำหรับ Apple Business Manager และองค์กรการศึกษาที่ลงทะเบียนในแอพและหนังสือสำหรับ Apple School Manager สามารถใช้เครดิต VPP เป็นวิธีในการซื้อแอพหรือหนังสือได้

เครดิต VPP คือหนึ่งในหลายวิธีที่บริษัทหรือองค์กรการศึกษาของคุณสามารถใช้ในการชำระเงินสำหรับการซื้อจำนวนมาก

ค้นหาประเทศหรือภูมิภาคของคุณในตารางด้านล่าง เครื่องหมายถูกหมายถึงมีประเภทการชำระเงินนั้นให้ใช้ได้ คลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูวิธีซื้อเครดิต VPP อย่างปลอดภัยจาก Apple

ธุรกิจ

ประเทศหรือภูมิภาค ตัวเลือกสำหรับการซื้อเครดิต VPP
Apple Online
Store (กำหนดเอง)
โทรศัพท์ ร้านค้าปลีก
ของ Apple
ตัวแทนจำหน่าย
ที่ได้รับอนุญาต
จาก Apple


ออสเตรเลีย

 

ออสเตรีย
 

เบลเยียม
 

บราซิล
     


แคนาดา

 

เดนมาร์ก
 

ฟินแลนด์
 


ฝรั่งเศส

0800 970 210


เยอรมนี

 


ไอร์แลนด์
   

อิตาลี

800 915 911


ญี่ปุ่น
 

ลักเซมเบิร์ก
 

เนเธอร์แลนด์
 

นิวซีแลนด์
 

นอร์เวย์
 

สเปน

900 812 683


สวีเดน
 

สวิตเซอร์แลนด์
 

สหราชอาณาจักร

0800 0582222


สหรัฐอเมริกา
1-800-854-3680

 

องค์กรการศึกษา

 

ประเทศหรือภูมิภาค ตัวเลือกสำหรับการซื้อเครดิต VPP
Apple Online
Store (กำหนดเอง)
โทรศัพท์ ตัวแทนจำหน่าย
ที่ได้รับอนุญาต
จาก Apple


ออสเตรเลีย

1300-551-927 

ออสเตรีย
 

เบลเยียม
 

บราซิล
   


แคนาดา

 800 800 2775

เดนมาร์ก
 

ฟินแลนด์
 


ฝรั่งเศส

0800 000 340


เยอรมนี

   

ไอร์แลนด์
 

อิตาลี
800 915 901 

ญี่ปุ่น
 

 


ลักเซมเบิร์ก
 

เนเธอร์แลนด์
 

นิวซีแลนด์

 0800-451-995


นอร์เวย์
 

สเปน
 900 812 701

สวีเดน
 

สวิตเซอร์แลนด์
 

สหราชอาณาจักร
0800 912 0207

สหรัฐอเมริกา
1-800-800-2775  

 

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งาน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager

วันที่เผยแพร่: