สถานีฐาน AirPort: วิธีเปิดใช้งานการเล่นด้วยรีโมต Sony PlayStation 4

หากต้องการเปิดคุณลักษณะ การเล่นด้วยรีโมต สำหรับ Sony PlayStation 4 ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้บนสถานีฐาน AirPort ของคุณ

 1. ตั้งค่าการจองที่อยู่ DHCP
 2. จาก Finder บน Mac ของคุณ คลิกเมนู ไป และเลือก ยูทิลิตี้
 3. เปิด ยูทิลิตี้ AirPort
 4. เลือกสถานีฐาน AirPort ที่คุณต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิก แก้ไข ป้อนรหัสผ่าน ถ้าจำเป็น
 5. คลิก เครือข่าย แล้วเลือก DHCP และ NAT จากเมนูที่ปรากฏว่าโหมดเราเตอร์
 6. คลิกเครื่องหมายบวกใต้ช่อง การเทียบผังพอร์ต
 7. ป้อนคำอธิบายสำหรับการทำผังพอร์ตสำหรับการตั้งค่าทั้งสามค่า (อย่างเช่น PS4-1, PS4-2 และ PS4-3) 
 8. ป้อนที่อยู่ IP ของ Sony PlayStation 4 ในช่อง ที่อยู่ IP ส่วนตัว ตามที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ และป้อนหมายเลขพอร์ตตามที่แสดงไว้ด้านล่าง วิธีหาที่อยู่ IP สำหรับ PS4 ให้เลือก เมนูหลัก > การตั้งค่า > เครือข่าย > ดูสถานะการเชื่อมต่อ
  • การเทียบผังที่ 1: UDP 9296 PS4
   • UDP สาธารณะ: 9296
   • ที่อยู่ IP ส่วนตัว
   • UDP สาธารณะ: 9296
  • การเทียบผังที่ 2: UDP 9297 PS4
   • UDP สาธารณะ: 9297
   • ที่อยู่ IP ส่วนตัว
   • UDP สาธารณะ: 9297 
  • การเทียบผังที่ 3: TCP 9295 PS4
   • TCP สาธารณะ: 9295
   • ที่อยู่ IP ส่วนตัว
   • TCP สาธารณะ: 9297
 9. บันทึกแต่ละค่าเมื่อเสร็จ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว หน้าต่างจะมีลักษณะเช่นนี้:

 10. คลิก อัปเดต 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: